Je hebt verschillende vaardigheden nodig om op een goede en efficiënte manier te kunnen studeren. Je krijgt grote hoeveelheden studiestof om te leren en veel studieactiviteiten waaraan je moet deelnemen. De studeertips hieronder kunnen je hierbij helpen.

Een goede studieplanning geeft je overzicht en rust. Is je planning voor die dag af, dan kun je zonder schuldgevoel genieten van je vrije tijd.
Zo maak je een planning:

 • Verdeel de totale studiestof over de beschikbare weken/dagen die je aan de voorbereiding kunt besteden;
 • Splits een grote opdracht in deelopdrachten en plan uitlooptijd in;
 • Plan tijd in voor herhalen van de stof, als voorbereiding van een tentamen;
 • Begin vroeg (voor jouw gevoel misschien te vroeg), zodat je alvast merkt hoeveel tijd de opdracht eigenlijk kost;
 • Wees realistisch: heb je zaterdagavond een feestje, houd daar dan rekening mee in je planning.

Aanvullende tips:

 • Geef jezelf een ‘beloning’ als je de hele planning hebt gehaald;
 • Leg je smartphone buiten handbereik als je aan het studeren bent;
 • Houd een logboek bij waarin je opschrijft hoeveel tijd je besteedt. Dat helpt een volgende planning realistischer te maken;
 • Plan ook vrije tijd in; daar kun je extra van genieten als je je planning af hebt!

Tijdens je studie krijg je grote hoeveelheden tekst te lezen. Het is handig om snel de structuur helder te krijgen en op te schrijven:

 • Probeer onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • Schrijf een korte samenvatting en laat herhalingen en voorbeelden zoveel mogelijk weg;
 • Zet eventueel kleine notities naast de tekst;
 • Maak een schematische samenvatting of mindmap.

Spreek samen met één of twee andere studenten de inhoud door en bedenk zelf voorbeelden bij de theorie. Dan leer je de theorie nog beter begrijpen.

Bij veel hoorcolleges is het verplicht om aanwezig te zijn. Dit is niet voor niets: onduidelijkheden komen misschien tijdens het college naar voren, of je kunt vragen stellen tijdens het college of na afloop. Het is belangrijk dat je de studiestof vooraf doorneemt:

 • Maak een samenvatting of mindmap;
 • Neem de aantekeningen van het vorige college nog even door;
 • Maak aantekeningen tijdens het college;
 • Let extra goed op het begin en het einde van het college: in het begin wordt de inhoud van het college aangegeven en aan het einde een conclusie of samenvatting.

Nog een paar praktische schrijftips:

 • Probeer niet het hele hoorcollege op te schrijven, maar maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Hanteer een systeem van tekens waarmee je je aantekeningen onderscheidt naar hoofd- en bijzaken, voorbeelden, verwijzingen naar de literatuur e.d.;
 • Schrijf je niet zo snel? Schrijf dan steekwoorden of korte zinnen op.

Om een goed cijfer te halen bij een toets of tentamen moet je weten wat er precies van je wordt verwacht.

 • Bekijk je de doelen van de cursus. Wat wordt er van je gevraagd?
 • Oefen dit dan voor jezelf aan de hand van de inhoud van de studiestof;
 • Lees de criteria van de toets en bedenk hoe die samenhangen met wat je tot nu toe in de cursus (en de rest van je studie) hebt gehad;
 • Welke oefening(en) heb je al gedaan met het uitvoeren van wat er in de criteria van je wordt gevraagd?
 • Bekijk ook goed tot welk niveau je aan de criteria moet voldoen: moet je de theorie kunnen verwoorden, of moet je het ook toe kunnen passen op een nieuw vraagstuk?

Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van wetenschap. De Universiteit Utrecht helpt je het beste uit jezelf en je opleiding te halen. Dat betekent onder meer dat je tijdens je opleiding kennis verwerft over zorgvuldige wetenschap en integer handelen. De Checklist eerlijke wetenschap is bedoeld als ondersteuning hierbij. De checklist geeft je concrete aanwijzingen bij het schrijven van een paper, het doen van onderzoek en het werken met andere studenten. De checklist laat ook zien dat 'eerlijke wetenschap' over veel meer gaat dan fraude en plagiaat.

Wil je je studieaanpak verbeteren? Of loop je tegen studeerproblemen aan?  Kijk eens in het aanbod van trainingen. Je kunt ook persoonlijk advies vragen aan Onderwijsadvies & Training (UU)