Ben je genoodzaakt je studie te beëindigen door:

  • een tijdens je studie verworven handicap?
  • een tijdens je studie verergerende handicap?
  • een zich tijdens je studie zich manifesterende chronische ziekte?

Dan kun je mogelijk aanspraak maken op studiefinanciering voor een nieuwe, passender opleiding. Je kunt dus een nieuwe start maken met een opleiding die wel verenigbaar is met je handicap, met weer volledige studiefinanciering.

De eerder toegekende prestatiebeurs wordt omgezet in een gift, ongeacht de studieresultaten. Je studiefinancieringsverleden wordt volledig geschrapt.
Een nieuwe diplomatermijn gaat van start vanaf de eerste maand prestatiebeurs voor je nieuwe opleiding. Om de nieuwe beursjaren om te zetten in een gift, moet je binnen tien jaar je einddiploma halen, gerekend vanaf de start van de eerste maand prestatiebeurs voor de nieuwe opleiding.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor deze voorziening. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.