Studieadviseur

Wil je meer weten over de universitaire voorzieningen voor studenten met een handicap? Neem dan via het Studiepunt van je faculteit contact op met de studieadviseur van je opleiding. Die kan je informeren over de mogelijkheden die er zijn voor aanpassingen, extra begeleiding of financiële steun tijdens je studie. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Studentendecaan en studentenpsycholoog

Studentendecanen begeleiden en adviseren studenten met een handicap bij financiële vragen en problemen. Ook kun je bij hen terecht wanneer je gebruik wilt maken van universitaire regelingen voor financiële ondersteuning. Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van studeerproblemen en persoonlijke problemen.
Voor het maken van een afspraak met een studentendecaan kun je terecht bij Studentenservice. Een afspraak met een studentenpsycholoog maak je zelf digitaal.

Andere informatieve websites