Wist je dat als je een handicap, beperking of chronische ziekte hebt, je speciale voorzieningen en begeleiding kunt aanvragen ter ondersteuning van je studie?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tijd bij een tentamen of het gebruik van speciale software. Dit kan bij: 

  • dyslexie
  • chronische ziektes en/of psychische beperkingen (o.a. een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, depressies, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS, etc.)
  • visuele, auditieve en motorische beperkingen

De Universiteit Utrecht wil namelijk graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen.

Aanpak

Neem voor de start van je studie contact op met je studieadviseur om je situatie te bespreken en te bepalen of, en zo ja, welke ondersteuning mogelijk is. Dit kunnen andere voorzieningen zijn dan die je bij een andere onderwijsinstelling had. Afspraken hierover worden in een contract vastgelegd. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden. Het kan zijn dat de voorzieningen opnieuw aangevraagd moeten worden als je aan een masteropleiding begint. Vraag dit na bij de studieadviseur van je masteropleiding.

Contact

Neem contact op met de studieadviseur van je opleiding via het studiepunt van je faculteit. De begeleiding aan University College Utrecht is anders: zij heeft een eigen Disability Services Coordinator met wie je contact kunt opnemen over studeren met een beperking. 

Meer informatie

Toegankelijkheid

De UU is bezig de toegankelijkheid van de universiteitspanden te verbeteren. Soms gaat dit om grote aanpassingen aan de gebouwen, waarvoor een aannemer of architect nodig is, maar soms gaat het ook om kleine zaken (denk aan te hoog hangende sleutelkastjes voor liften, te hoge drempels etc.) waar we op korte termijn iets aan zouden kunnen doen. Deze kleine(re) zaken kun je als student zélf melden, via het Facilitair Service Centrum (FSC).