Als je een handicap of chronische ziekte hebt, kun je speciale voorzieningen aanvragen ter ondersteuning van je studie. Bijvoorbeeld bij:

  • visuele, auditieve en motorische beperkingen;
  • dyslexie;
  • chronische en psychische ziektes (o.a. depressiviteit, een stoornis in het autistische spectrum, AD(H)D, de ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/ CANS, etc.).

Contact

Neem contact op met je studieadviseur om je situatie te bespreken en te bepalen of en welke ondersteuning mogelijk is. Dat kunnen andere voorzieningen zijn dan de voorzieningen die je eventueel op de middelbare school had. Heb je een medische verklaring? Neem die dan mee naar je afspraak met de studieadviseur. De afspraken over de voorzieningen worden in een contract vastgelegd.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, liefst al ruim voordat je aan de opleiding begint!

Meer informatie

Meer informatie vind je in de volgende brochures: