Slaag je er niet in om binnen tien jaar een einddiploma in het hoger onderwijs te halen als direct gevolg van je handicap of chronische ziekte (‘bijzondere omstandigheden van structurele aard’)? Er zijn dan twee voorzieningen waarop je bij DUO een beroep kunt doen:

  1. Verlenging van de diplomatermijn met 5 jaar
  2. Omzetting van de prestatiebeurs in een gift

Bij verlenging van de diplomatermijn krijg je meer tijd om aan de eis van de prestatiebeurs te voldoen (het behalen van het afsluitend diploma binnen de diplomatermijn). Die termijn is voor jou dan geen 10 jaar, maar 15 jaar.

Een verzoek om omzetting van de prestatiebeurs is alleen mogelijk als duidelijk is dat je niet meer in staat bent om ooit nog een diploma in het Hoger Onderwijs te halen als gevolg van je handicap of chronische ziekte.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor één van deze voorzieningen.

Als je naar de mening van de studentendecaan in aanmerking komt voor verlenging of omzetting, dan ontvang je van hem/haar de benodigde formulieren. De decaan legt je dan ook de verdere procedure uit.