Word je binnen de diplomatermijnperiode van tien jaar zodanig arbeidsongeschikt dat je niet meer dan 20 procent van het maatmaninkomen kunt verdienen met arbeid en kun je aanspraak maken op een Wajong-uitkering? Dan kun je DUO verzoeken je hele prestatiebeurs direct om te zetten in een gift. Dit geldt ook voor de maanden prestatiebeurs die je eventueel nog gaat ontvangen. Tussenkomst van de studentendecaan is bij dit verzoek niet nodig, maar het is wel verstandig om een afspraak met een studentendecaan te maken voordat je het verzoek indient. Per 1 januari 2010 zijn de regels m.b.t. de Wajong namelijk veranderd en beslissingen op basis van de ‘oude’ Wajong zijn anders dan die op basis van de ‘nieuwe’. Met de studentendecaan kun je dan bekijken of je inderdaad in aanmerking kunt komen voor deze voorziening. Ook kun je met de studentendecaan bekijken of het verstandig is het verzoek al in te dienen, of er nog even mee te wachten.

Maak een afspraak

Maak een afspraak bij een studentendecaan via Studentenservice. Neem naar de afspraak de eerste beschikking van de uitkerende instantie mee. De studentendecaan kijkt met je of je in aanmerking kunt komen en bespreekt de verdere procedure met je.