De aanmelding voor studeren in het buitenland verloopt via Osiris Student. Zorg dat je dit doet vóór de aanmelddeadline. Je vindt een uitgebreide aanmeldinstructie (Engelstalig) in de stappen hieronder. Succes!

Verzamel de benodigde documenten

Gebruik altijd het format, indien beschikbaar. Richt je bij het invullen van de documenten op de bestemming van je eerste keuze, en schrijf alles in het Engels. Voor tips en uitgebreide instructie: kijk in de 'application instructions'.

 1. Study plan 
 2. Motivatiebrief
 3. CV
 4. Financial plan
 5. Proof of Language Proficiency (indien van toepassing)
Dien je aanmelding in

Osiris Buitenland zal half oktober open gaan voor aanmeldingen voor 2018-2019. Vanaf dan kun je je aanmelden!

 1. Ga naar Osiris Student
 2. Klik op ‘Buitenland’
 3. Klik op ‘New Request’ (linksonder)
 4. Bij ‘Type’ selecteer je 'Exchange to a partner university abroad in 2018-2019'.
 5. Je moet min. 2 en max. 3 bestemmingen selecteren.
 6. ‘Submit’.
Selectie

Soms komen er  meer aanmeldingen binnen dan het aantal beschikbare plaatsen bij een gastuniversiteit. In dat geval vindt er selectie plaats.

Selectiecriteria
Je motivatie is het belangrijkste selectiecriterium: waarom heb je voor deze universiteit gekozen en hoe goed past deze uitwisseling binnen jouw studie- en toekomstplannen? De selectiecommissie selecteert op basis van:

 • Motivatiebrief en 'study plan'
 • Overige informatie uit de aanmelding (studievoortgang, cijfers, CV, financieel plan)

Procedure
De selectie verloopt in verschillende rondes. Je kunt alleen worden geplaatst bij je tweede (of derde) keuze als daar na de eerste ronde nog plek over is.

Selectie is niet altijd noodzakelijk
Het is niet moeilijker om geplaatst te worden voor een universiteitsbrede uitwisseling dan voor een facultaire uitwisseling. Voor meer dan de helft van de bestemmingen hoeven we niet te selecteren. Als er wel geselecteerd moet worden, dan is de concurrentie niet zo heel groot.

Aanmelddeadline 2018-2019

De aanmelddeadline voor uitwisseling in 2018-2019 is:

1 december 2017

UCU en UCR hebben een eigen aanmeldprocedure en deadline.

Overzicht aanmeldproces

Hier vind je een overzicht van de stappen en timeline van je aanmelding.