De aanmelding voor studeren in het buitenland verloopt via Osiris Student. Zorg dat je dit doet vóór de aanmelddeadline. Je vindt een uitgebreide aanmeldinstructie (Engelstalig) in de stappen hieronder. Succes!

Gebruik altijd het format, indien beschikbaar. Richt je bij het invullen van de documenten op de bestemming van je eerste keuze, en schrijf alles in het Engels. Voor tips en uitgebreide instructie: kijk in de 'application instructions'.

 1. Study plan voor: ​
  1. Faculteiten: Geesteswetenschappen, BETA & UMCU
  2. Overige Faculteiten
 2. Motivatiebrief

Osiris Buitenland zal 1 november open gaan voor aanmeldingen voor 2020-2021. Vanaf dan kun je je aanmelden!

 1. Ga naar Osiris Student
 2. Klik op ‘Buitenland’
 3. Klik op ‘New Request’ (linksonder)
 4. Bij ‘Type’ selecteer je 'Exchange to a partner university abroad in 2020-2021'.
 5. Je moet min. 2 en max. 3 bestemmingen selecteren.
 6. ‘Submit’.

De toewijzing verloopt in verschillende rondes. Je kunt alleen worden geplaatst bij je tweede (of derde) keuze als daar na de eerste ronde nog plek over is. 

Let op! Er zijn twee manieren van toewijzing bij overaanmelding: 

 • Voor facultaire partnertuniversiteiten van Betawetenschappen, Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, Geneeskunde, Geowetenschappen, Sociale Wetenschappen, University College Utrecht en University College Roosevelt vindt er een selectie plaats op basis van de aanmeldingsdocumenten (m.n. de motivatie). 
 • Voor universiteitsbrede partners én facultaire partneruniversiteiten van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie wordt er geloot. 
 • Bij overaanmelding bij een universiteitsbrede bestemming is alleen uitwisseling voor 1 semester mogelijk.

Bij elke aanmelding wordt gecontroleerd of voldaan wordt aan de voorwaarden voor exchange en of de plannen passen bij de gekozen partneruniversiteit.

Je maakt niet minder kans om geplaatst te worden voor een universiteitsbrede uitwisseling dan voor een facultaire uitwisseling, of andersom. Voor meer dan de helft van alle bestemmingen is er geen overaanmelding en kun je direct geplaatst worden.

 

De aanmelddeadline voor uitwisseling in 2020-2021 is tot en met:

2 december 2019

UCU en UCR hebben een eigen aanmeldprocedure en deadline.

Hier vind je een overzicht van de stappen en timeline van je aanmelding.