Holland Scholarship

Het Holland Scholarship Logo.

De Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de Universiteit Utrecht die gaan studeren of onderzoek gaan doen aan één van de strategische partner of Universiteit brede uitwisseling partners van de Universiteit Utrecht.

Als eerste komen alle studenten aan de beurt met een plek bij de strategische partners:

  • Chinese University of Hong Kong
  • University of Sydney
  • University of Toronto

De overige beurzen worden verdeeld (via loting) over de studenten die een plek hebben bij de universiteit brede partners (als een partner UU breed is staat dit beschreven in de korte tekst naast het logo van de partner op de informatie pagina).

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. 

Aanvraagcriteria

  • Je volgt een voltijd bachelor- of masterprogramma aan de Universiteit Utrecht
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar één van bovengenoemde partners in academisch jaar 2022-2023. 
  • Je studie of onderzoek vindt plaats in een land waar je zelf niet vandaan komt
  • Je hebt geen of nauwelijks studievertraging opgelopen en de vakken die je gaat volgen zullen meetellen voor je bachelor- of masterprogramma

Aanvragen

Studenten die zijn geselecteerd voor deze bestemmingen worden vanzelf bericht in mei 2023 wanneer zij een aanvraag kunnen indienen in Osiris. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat je de deadline mist.

Wat is de Holland Scholarship?

De Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

Logo's van de vijf partijen die de beurs mogelijk maken/

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.