De Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoelt voor studenten die willen studeren of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

De Universiteit Utrecht heeft besloten om deze beurs in te zetten bij een studie of onderzoek bij één van de drie strategische partners.

Studeer jij momenteel aan de Universiteit Utrecht? Ga je studeren of onderzoek doen aan één van de strategische partners van de Universiteit? Meld je aan voor een Holland Scholarship!

Voor wie?

De Holland Scholarship is bedoeld voor studenten van de Universiteit Utrecht die gaan studeren of onderzoek gaan doen aan één van de strategische partners van de Universiteit Utrecht:

Chinese University of Hong Kong
University of Sydney
University of Toronto

Beurs

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Er zijn 44 beurzen beschikbaar voor 2018-2019.

Aanvraagcriteria

Je volgt een voltijd bachelor- of masterprogramma aan de Universiteit Utrecht
Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar één van bovengenoemde partners in academisch jaar 2018-2019
Je studie of onderzoek vindt plaats in een land waar je zelf niet vandaan komt
Je hebt geen of nauwelijks studievertraging opgelopen en de vakken die je gaat volgen zullen meetellen voor je bachelor- of masterprogramma

Loting

De beurzen worden door middel van loting verdeeld onder alle aanvragen die aan bovengenoemde criteria voldoen.

Aanvragen

Vanaf 1 maart 2017 kun je een aanvraag voor de beurs indienen, er zal tegen die tijd hier een link beschikbaar zijn naar het aanvraagproces in Osiris.

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.