De Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Holland Scholarship 2018-2019

Het beursbedrag voor 2018-2019 en de nieuwe voorwaarden worden zo snel mogelijk gepubliceerd. Na publicatie heb je minimaal 1 maand de tijd om je aanvraag in te dienen.

Voor wie

De beurs is voor studenten die willen studeren of een onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije en Zwitserland. De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Studeer jij momenteel aan de Universiteit Utrecht? Ga je studeren of onderzoek doen buiten de de EER, Turkije en Zwitserland? Meld je dan aan voor een Holland Scholarship!

Beurs 

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 1.250 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. Er zijn ca. 45 beurzen beschikbaar voor 2017-2018.

Voorwaarden 

  • Je volgt een voltijd opleiding aan de Universiteit Utrecht.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar het buitenland in academisch jaar 2017-2018.
  • Je studie of onderzoek vindt plaats in een land buiten de EER, Zwitserland en Turkije. Let op! Je mag zelf niet de nationaliteit hebben van het land waar je heen gaat. 
  • Je hebt een cijfergemiddelde van 7,5 (UCU/UCR GPA 3.3) of hoger op het moment van aanvraag.
  • Je gaat naar een partnerinstelling waarmee de universiteit een uitwisselingscontract heeft.

Beoordeling

Als basis voor de beoordeling wordt je aanvraag voor studeren in het buitenland gebruikt. Je aanvraag wordt met behulp van een scorekaart beoordeeld op de volgende punten:

  • Je gemiddelde cijfer
  • Je studievoortgang
  • Inhoudelijke motivatie
  • Ambitie (blijkend uit je studieplan, extracurriculaire activiteiten, honours onderwijs e.d.)
  • Kwaliteit/volledigheid van de aanvraag

Een selectiecommissie bestaand uit vertegenwoordigers van de faculteiten kent de beurzen toe.

Aanvraag

Geselecteerde studenten voor een uitwisseling in het collegejaar 2017-2018 kunnen vanaf 15 maart t/m 14 april in Osiris Student een aanvraag indienen voor een Holland Scholarship. Check goed van tevoren of je aan alle voorwaarden voldoet!

Je aanvraag zal worden beoordeeld op het dossier dat je hebt ingediend bij je exchange aanvraag. Je gemiddelde cijfer moet tenminste 7,50 (UCU/UCR GPA 3.3) zijn; dat wordt beoordeeld op basis van het (meerjarige) gewogen gemiddelde – je kunt dit in Osiris Student zelf inzien door de optie ‘print gewogen gemiddelde’ aan te vinken bij het studievoortgangsoverzicht. 

De Holland Scholarship wordt mogelijk gemaakt door:

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.