Aanmelddeadline 1 maart 2019

Vragen? Stel ze aan studentendecaan Linda Broekhof via L.Broekhof@uu.nl of kom langs op het inloopspreekuur eind februari:

Inloopspreekuur
Waar: Studentenservice / UU for U, Heidelberglaan 6 op de Uithof
Wanneer: Maandag 18, dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 21 februari, en maandag 25, dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 februari.
Hoe laat: 11.00-12.00 uur

De VSBfonds Beurs is voor voltijdstudenten die na het behalen van hun bachelor- of masterdiploma aan de Universiteit Utrecht in het buitenland een aanvullende studie willen volgen of onderzoek willen doen.

VSBfonds gelooft in bevlogen en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Daarom stelt VSBfonds jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar om in het buitenland een vervolgopleiding te volgen, of onderzoek te doen. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving zijn voor VSBfonds belangrijker dan cijferlijsten.

Voorwaarden

Er gelden een aantal formele voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen. De voorwaarden in het kort:

 • Je examendatum aan de UU ligt tussen 1 maart 2018 en 31 december 2019.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je buitenlandse studie of onderzoek start niet eerder dan 1 juli 2019.
 • Je buitenlandse studie of onderzoek is een verdieping of verbreding van je Nederlandse vooropleiding en mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding. De beurs is niet bestemd voor stages.
 • De buitenlandse studie of onderzoeksperiode duurt minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Uit je motivatie blijkt een duidelijke maatschappelijke betrokkenheid.

Lees het volledig overzicht van de formele voorwaarden op de website van het VSBfonds.

De selectiecommissie houdt op verzoek van het VSBfonds ook rekening met keuze en motivatie voor de vervolgopleiding in relatie tot de genoten opleiding aan de UU, én de realiseerbaarheid van de financiering.

Het tijdpad

Tussen aanmelding in februari en uiteindelijke toekenning zitten 5 maanden. Bekijk het tijdpad en lees het stappenplan:

 1. Digitaal aanvraagformulier uiterlijk 1 maart 2019 via de website van het VSBfonds indienen.
 2. De Utrechtse selectiecommissie selecteert uit alle aanvragen van UU-studenten 12 kandidaten en 2 reservekandidaten. Verderop vind je meer informatie over de selectieprocedure.
 3. De Utrechtse selectiecommissie draagt de kandidaten vervolgens begin april voor bij het VSBfonds/EP-NUFFIC.
 4. Het VSBfonds/EP-NUFFIC beslist uiteindelijk medio mei 2019 of de voorgedragen kandidaten een beurs krijgen en nodigt hen uit voor de feestelijke uitreiking op een speciale locatie ergens in Nederland.

Selectieprocedure voor UU studenten (inclusief UCU en UCR)

De selectieprocedure binnen de Universiteit Utrecht bestaat uit twee rondes, een schriftelijke selectie en een mondeling gesprek met de selectiecommissie.

 • De eerste selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke aanvragen. De uitslag hiervan wordt per e-mail bekend gemaakt.
 • Op basis van de eerste selectie worden maximaal 30 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek van ongeveer 20 minuten met de Utrechtse selectiecommissie. 
 • De gesprekken vinden plaats op: maandag 25 maart, dinsdag 26 maart, donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart.
 • Aanwezigheid is vereist, tijd/datum kan niet geruild worden.
 • De selectiecommissie bepaalt de volgorde van de gesprekken, dit is mede afhankelijk van de opleiding en de woonplaats van de kandidaat.

Tips

 • Ook als je nog niet hebt gehoord of je bent toegelaten aan de buitenlandse onderwijsinstelling, mag je al een verzoek indienen.
 • Ook als je aan de UU nog niet bent afgestudeerd, mag je al een verzoek indienen, mits je examendatum maar valt binnen de termijn die door het VSBfonds wordt gesteld.
 • Geef ten minste twee vervolgopleidingen op, tenzij je zeker weet dat je voor je voorkeursopleiding al toegelaten bent. Je kunt na 1 maart geen tweede of alternatieve opleiding meer opvoeren. Zorg ervoor dat je deze tweede opleiding duidelijk in het aanvraagformulier vermeldt.
 • Maak in je motivatiebrief duidelijk waarom je juist díe ene opleiding bij díe specifieke universiteit in het buitenland wilt gaan doen, en waarom vergelijkbare opleidingen in Nederland niet voldoen.
 • Houd op voorhand rekening met de selectiegesprekken eind maart, bijvoorbeeld met het plannen van vakantie / reizen en andere afspraken.

Beursbedrag

De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 en is een totale schenking. De definitieve hoogte van de beurs is afhankelijk van het studieplan en de begroting. Het maximale bedrag van € 10.000 wordt alleen uitgekeerd aan studenten die een studie of onderzoek van twee academische jaren gaan doen. Voor alle andere studies, onderzoeken en opleidingen geldt een maximum van € 7.000.

VSBfonds vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking ook in het buitenland kunnen studeren. Er zijn voor hen mogelijkheden om een hoger beursbedrag aan te vragen. 

De VSBfonds Beurs is niet kostendekkend, je kunt ook andere fondsen aanschrijven om je begrotingstekort te verkleinen. Lees meer informatie over de verschillende fondsen die je aan zou kunnen schrijven.

Heb je voor een van de andere particuliere fondsen een begeleidende brief van een studentendecaan nodig? Lees hier hoe je deze aan kunt vragen. Geef bij je aanvraag aan dat je ook een VSBfonds beurs hebt aangevraagd. Let op: de procedure voor het aanvragen van een begeleidende brief staat los van de VSBfonds aanvraag, met de aanvraagprocedure zoals hierboven beschreven (en de strikte deadline van 1 maart).

Meer informatie?

Op de website van het VSBfonds vind je aanvullende voorwaarden en details. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op www.vsbfonds.nl/beurzen/beurs-aanvragen.

Vragen?

Stel ze aan de secretaris van de Utrechtse selectiecommissie per e-mail: L.Broekhof@uu.nl (t.a.v. Linda Broekhof, o.v.v. VSBfonds).

Wil je meer lezen over de ervaringen van onze VSBfonds bursalen? Hier vertellen zij over hun studie of onderzoek in het buitenland.