VSBfonds Beurzen

Let op: Aanvraagdeadline VSBfonds Beurs: meld je aan vóór 1 maart 2022. Dien hier je aanvraag in!

De VSBfonds Beurs is voor voltijdstudenten die na het behalen van hun bachelor- of masterdiploma aan de Universiteit Utrecht in het buitenland een aanvullende studie willen volgen of onderzoek willen doen.

VSBfonds gelooft in betrokken en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Daarom stelt VSBfonds jaarlijks een aantal beurzen beschikbaar om in het buitenland een vervolgopleiding te volgen, of onderzoek te doen. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving zijn voor VSBfonds belangrijker dan cijferlijsten.

Voorwaarden

Er gelden een aantal formele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je examendatum aan de UU ligt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2022.
 • Je buitenlandse vervolgstudie of het onderzoek start tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.
 • De buitenlandse studie of onderzoeksperiode duurt minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.
 • Je buitenlandse studie of onderzoek is een verdieping of verbreding van je vooropleiding en mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding.
 • Uit je motivatie blijkt een duidelijke betrokkenheid bij je omgeving. Kijk hieronder bij Tips.
 • Stages komen niet in aanmerking. 

Lees alle voorwaarden op de website van het VSBfonds.

Aanvraag indienen

Dien uiterlijk 1 maart 2022 je aanvraag in, via de website van VSBfonds beurzen.

Selectieprocedure (inclusief UCU en UCR)

 • De eerste selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke aanvragen. De uitslag hiervan wordt uiterlijk 15 maart per e-mail aan je bekend gemaakt.
 • Op basis van de eerste selectie laten we je weten of je bent uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de Universiteit Utrecht. Deze commissie bestaat uit docenten van de UU (uit verschillende vakgebieden), een oud bursaal van het VSBfonds en de contactpersoon van de UU. Het gesprek met de commissie zal 20 minuten duren. Let op: de gesprekken zullen fysiek plaatsvinden op Utrecht Science Park.
 • Het gesprek vindt dan plaats op dinsdagochtend 22 maart, woensdagochtend 23 maart, donderdagochtend 24 maart of vrijdagochtend 25 maart. Houd deze dagen dus alvast vrij in je agenda.
 • Na de gesprekken selecteert de commissie 12 kandidaten en 2 reservekandidaten. De selectiecommissie draagt de kandidaten midden april voor bij het VSBfonds.
 • Het VSBfonds beslist midden /eind mei of deze kandidaten daadwerkelijk een beurs krijgen en nodigt hen uit voor de feestelijke uitreiking op een bijzondere locatie.

Tips

 • Maak in je motivatiebrief duidelijk waarom je juist díe ene opleiding bij díe specifieke universiteit in het buitenland wilt gaan doen, en waarom vergelijkbare opleidingen in Nederland niet voldoen.
 • De UU-selectiecommissie houdt ook rekening met jouw keuze en motivatie voor de vervolgopleiding, én je begroting.
 • VSBfonds selecteert studenten die een brede betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Betrokkenheid bij je omgeving kun je op allerlei verschillende manieren aantonen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, activiteiten binnen een studentenorganisatie of je opleiding/faculteit, mantelzorg en werkervaring. Misschien ben je buddy/maatje, trainer bij een sportclub, beheer je social media voor een stichting, of geef je taalles aan nieuwe Nederlanders, etc.
 • Ook als je nog niet hebt gehoord of je bent toegelaten aan de buitenlandse onderwijsinstelling, mag je al een verzoek indienen.
 • Ook als je nog niet bent afgestudeerd aan de UU, mag je al een verzoek indienen, mits je examendatum valt binnen de termijn die door het VSBfonds wordt gesteld.
 • Geef ten minste twee vervolgopleidingen op, tenzij je zeker weet dat je voor je voorkeursopleiding al toegelaten bent. Je kunt na 1 maart geen tweede of alternatieve opleiding meer opvoeren. Zorg ervoor dat je deze tweede opleiding duidelijk in het aanvraagformulier vermeldt.
 • Houd op voorhand rekening met de selectiegesprekken eind maart, bijvoorbeeld met het plannen van vakantie / reizen en andere afspraken.

Beursbedrag

De VSBfonds Beurs bedraagt maximaal € 10.000 en is een totale schenking. De definitieve hoogte van de beurs is afhankelijk van het studieplan en de begroting. Het maximale bedrag van € 10.000 wordt alleen uitgekeerd aan studenten die een studie of onderzoek van twee academische jaren gaan doen. Voor alle andere studies, onderzoeken en opleidingen geldt een maximum van € 7.000.

VSBfonds vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking ook in het buitenland kunnen studeren. Er zijn voor hen mogelijkheden om een hoger beursbedrag aan te vragen. 

De VSBfonds Beurs is niet kostendekkend, je kunt ook andere fondsen aanschrijven om je begrotingstekort te verkleinen. Lees meer informatie over de verschillende fondsen die je aan zou kunnen schrijven.

Heb je voor een van de andere particuliere fondsen een begeleidende brief van een studentendecaan nodig? Lees hier hoe je deze aan kunt vragen. Geef bij je aanvraag aan dat je ook een VSBfonds beurs hebt aangevraagd. Let op: de procedure voor het aanvragen van een begeleidende brief staat los van de VSBfonds aanvraag, met de aanvraagprocedure zoals hierboven beschreven (en de strikte deadline van 1 maart).

Meer informatie?

Op de website van het VSBfonds vind je aanvullende voorwaarden en details. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op www.vsbfonds.nl/beurzen/beurs-aanvragen.

Vragen?

Stel ze aan Tessel Arendsen, de ambtelijk secretaris van de Utrechtse selectiecommissie: VSBfonds@uu.nl, via dit mailadres kun je ook een afspraak met haar inplannen om een keer te bellen.

Wil je meer lezen over de ervaringen van onze VSBfonds bursalen? Hier vertellen zij over hun studie of onderzoek in het buitenland.