Studentensite

De VSBfonds Beurs stelt studenten van het wetenschappelijk onderwijs in staat om na afronding van hun bachelor- of masteropleiding een aanvullende studie in het buitenland te volgen. Deze studie moet minimaal 3 en mag maximaal 24 maanden duren. Een VSBfonds Beurs bestaat geheel uit een schenking. In 2016 solliciteerden 51 bachelor- en 15 masterstudenten naar 12 VSBfonds Beurzen voor de UU. Landelijk solliciteerden 688 studenten uit wo en hbo naar een VBSfonds beurs. Hiervan hebben 165 studenten een VSBfonds beurs ontvangen.

Studenten kunnen slechts één keer een VSBfonds Beurs ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn formele voorwaarden met betrekking tot de datum behaald diploma, leeftijd, duur en aanvangstijdstip van de buitenlandse vervolgopleiding. Een quick scan zie je in dit filmpje:

De selectiecommissie houdt op verzoek van het VSBfonds ook rekening met keuze en motivatie van de vervolgopleiding in relatie tot de genoten opleiding aan de UU, en de realiseerbaarheid van de financiering.

Aanvullende voorwaarden van de Universiteit Utrecht

 • Een aanbevelingsbrief van ten minste één hoogleraar óf een gepromoveerde docent van de Universiteit Utrecht, UCU of UCR. De Utrechtse selectiecommissie zou in deze brief ook graag willen lezen wat het niveau van de gewenste opleiding en universiteit is.
 • Een kopie van de cijferlijsten van de bachelor- en (indien van toepassing) masterfase. Deze kun je toevoegen aan jouw digitale aanvraagformulier.

Het tijdpad

Tussen aanmelding in februari en uiteindelijke toekenning zitten 5 maanden. Bekijk het tijdpad en lees het stappenplan:

 1. digitaal aanvraagformulier uiterlijk 1 maart 2017 via de website van het VSBfonds invullen.
 2. De Utrechtse selectiecommissie selecteert uit alle aanvragen van UU-studenten 13 kandidaten en 2 reservekandidaten. Verderop vind je meer informatie over de selectieprocedure. De Utrechtse selectiecommissie draagt de kandidaten vervolgens begin april 2017 voor bij het VSBfonds/EP-NUFFIC.
 3. Het VSBfonds/EP-NUFFIC beslist uiteindelijk medio mei 2017 of de voorgedragen kandidaten een beurs krijgen en nodigt hen uit voor de feestelijke uitreiking op een speciale locatie ergens in Nederland.

Selectieprocedure voor UU studenten (inclusief UCU en UCR)

De procedure binnen de Universiteit Utrecht bestaat uit twee selectierondes:

 • De eerste selectie vindt plaats op basis van de schriftelijke aanvragen. De uitslag hiervan wordt per e-mail bekend gemaakt.
 • Op basis van de eerste selectie worden maximaal 30 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek van ongeveer 20-25 minuten met de Utrechtse selectiecommissie, bestaande uit (oud-)hoogleraren van de Universiteit Utrecht. 
  • De selectiegesprekken zijn op woensdag 22 maart, donderdag 23 maart en maandag 27 maart 2017 tussen 9 en 13 uur.
  • De volgorde van de gesprekken bepaalt de selectiecommissie en is mede afhankelijk van de genoten opleiding en de woonplaats van de kandidaat.
  • Aanwezigheid is vereist en er kan niet geruild worden.
  • In zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld als er sprake is van verplicht onderwijs of stage buiten Nederland), kan de kandidaat via de secretaris van de Utrechtse selectiecommissie een verzoek indienen voor een video-interview. 

Tips

 • Geef (bij voorkeur) twee vervolgopleidingen op, tenzij je zeker weet dat je voor je voorkeursopleiding al toegelaten bent.
 • Als je in februari nog niet hebt gehoord of je bent toegelaten mag je toch al een verzoek indienen.
 • Maak in je motivatiebrief duidelijk waarom je juist díe ene opleiding bij díe specifieke universiteit in het buitenland wilt gaan doen en waarom vergelijkbare opleidingen in Nederland niet voldoen.

Meer informatie

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie