Elk jaar organiseert het International Office FSW een voorlichting over studeren in het buitenland. Deze voorlichting wordt georganiseerd in oktober en gaat in op de mogelijkheid om tijdens je bachelor een semester in het buitenland te studeren. Naast een algemene voorlichting zijn er ook opleidingsspecifieke voorlichtingen. Het bijwonen van deze voorlichtingen is een belangrijke eerste stap in het oriënteren op studeren in het buitenland.

Heb je de voorlichtingsronde van 2020 gemist? Kijk hier de opnames en/of PowerPoint presentaties terug:

 

Bekijk de bestemmingen voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een 'studyplan' opstellen. Op je studyplan geef je twee dingen aan:

  1. Hoe het vervolg van je studie in Utrecht er uitziet, waarbij je in het schema zet welke onderdelen (verplichte cursussen én keuzecursussen) je nog dient te volgen om je studie af te ronden. Daarbinnen neem je ook op:
  2. In welke periode je naar het buitenland gaat, welke cursussen je in het buitenland wilt volgen en hoeveel studiepunten voor deze cursussen staan.

Vul je studyplan zo compleet en zo gedetailleerd mogelijk in.

Mocht je hulp willen hebben bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of een van de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Let op: Op het studyplan wordt gevraagd om een handtekening vanuit de faculteit. Dit is voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen niet nodig. Je kunt het studyplan uploaden zonder handtekening. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat het ingevulde studyplan klopt. Als je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Let op: Het vinden van informatie over cursussen bij de partneruniversiteit kan een lastige opgave zijn en vaak is het onmogelijk om van tevoren exact uit te vinden welke cursussen worden aangeboden. Baseer je keuze in dat geval op het aanbod van het afgelopen jaar of de cursussen die je wel kunt vinden. Het invullen van je studyplan is namelijk nog geen definitieve vakkenkeuze, maar een eerste oriëntatie op welke cursussen je in het buitenland wilt volgen.

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academisch niveau zijn (bachelor / master) en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Vraag bijtijds goedkeuring aan

De goedkeuring voor een onderwijsonderdeel dien je in zodra je weet welke cursussen je gaat volgen. Meestal is dit net voor vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd en het is natuurlijk vervelend om dat pas te horen als je de cursus al gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog een vak wijzigt moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe krijg ik goedkeuring?

Vul het formulier goedkeuring buitenlandse vakken in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl). Je krijgt dan binnen twee weken bericht of de gekozen vakken goedgekeurd worden door de examencommissie.

Het kan zijn dat je opleiding speciale regelingen heeft of speciale programma's in het buitenland aanbiedt. Check daarom altijd de specifieke informatie over studeren in het buitenland voor jouw opleiding.

Direct naar je opleiding? Klik hier door:

Bart Weerdenburg, Loes van Velzen, Nicole van der Hoeven - Sneijder

Het International Office is het aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. Je kunt hier terecht met al je vragen over het tijdelijk studeren in het buitenland.

Het International Office:

Bart Weerdenburg, Hoofd International Office

Verantwoordelijk voor het internationaliseringsbeleid van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Loes van Velzen, Exchange coördinator - Uitgaande uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen die een uitwisseling willen doen.

Nicole van den Hoeven – Sneijder,  Exchange coördinator - Inkomende uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor internationale studenten die naar Utrecht komen om aan de faculteit Sociale Wetenschappen een uitwisseling te doen.

Maaike Goselink, Exchange coördinator - Uitgaande uitwisselingsstudenten

Contactpersoon voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen die een uitwisseling willen doen.

Let op: aangepaste bereikbaarheid

Wegens het coronavirus zijn onze spreekuren voor onbepaalde tijd opgeschort. Je kunt ons tijdens kantooruren nog wel bereiken via telefoon en e-mail.

E-mail: io.sbs@uu.nl
Telefoon: +31 (0)30 253 3659, maandag t/m donderdag. Let op: Van 2 tot en met 20 augustus is het International Office niet telefonisch bereikbaar. Contact opnemen per mail kan wel.