Op donderdag 10 oktober van 17.15 tot 20.00 uur organiseert het International Office FSW de jaarlijkse voorlichting en informatiemarkt.

Deze voorlichting is dé gelegenheid om informatie in te winnen over de mogelijkheden, de bestemmingen, het plan van aanpak en de financiële aspecten van het studeren in het buitenland. De voorlichting gaat voornamelijk in op studeren in het buitenland tijdens je Bachelor. Als je in je Master naar het buitenland wil kan je het best los van deze avond een afspraak met ons maken om de juiste informatie te krijgen. Het bijwonen van deze voorlichting is een belangrijke eerste stap in het oriënteren op studeren in het buitenland. 

Programma

Naast de algemene voorlichting worden er door de verschillende bacheloropleidingen ook opleidingsspecifieke voorlichtingen gegeven. Tijdens deze voorlichtingen krijg je meer informatie over het inpassen van de uitwisseling binnen jouw studieprogramma. Wij raden je aan eerst de algemene voorlichting bij te wonen.

Op de informatiemarkt heb je de mogelijkheid om 1-op-1 vragen te stellen aan medewerkers, oud-uitwisselingsstudenten en internationale studenten. Dit is de ideale mogelijkheid om ervaringsdeskundigen de hemd van het lijf te vragen.
 

Wat? Hoe laat? Waar?
Algemene voorlichting 17.15-18.15 Theatron (Educatiorium)
Informatiemarkt 18.15-20.00 Ruppert 002
Psychologie 18.30-19.15 Theatron (Educatorium)
Culturele antropologie 18.30-19.15 Ruppert D
Sociologie 18.30-19.15 Ruppert 116
Pedagogische wetenschappen 18.45-19.30 Ruppert 042
Algemene sociale wetenschappen 18.45-19.30 Ruppert Paars
Onderwijswetenschappen 18.45-19.30 Ruppert 033

Aanmelden

Je kunt je voor de voorlichting aanmelden via het aanmeldformulier.

Andere voorlichtingen?

Ook het universiteitsbrede International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten.

Bekijk de bestemmingen voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Om je aan te melden voor een uitwisseling, moet je een 'studyplan' opstellen. Op je studyplan geef je twee dingen aan:

  1. Hoe het vervolg van je studie in Utrecht er uitziet, waarbij je in het schema zet welke onderdelen (verplichte cursussen én keuzecursussen) je nog dient te volgen om je studie af te ronden. Daarbinnen neem je ook op:
  2. In welke periode je naar het buitenland gaat, welke cursussen je in het buitenland wilt volgen en hoeveel studiepunten voor deze cursussen staan.

Vul je studyplan zo compleet en zo gedetailleerd mogelijk in.

Mocht je hulp willen hebben bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of een van de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Let op: Op het studyplan wordt gevraagd om een handtekening vanuit de faculteit. Dit is voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen niet nodig. Je kunt het studyplan uploaden zonder handtekening. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat het ingevulde studyplan klopt. Als je hier vragen over hebt of hulp nodig hebt bij het maken van je studieplanning dan kun je hiervoor terecht bij je tutor of de studieadviseurs. Mocht je problemen ondervinden met het kiezen van cursussen in het buitenland, dan kun je bij het International Office terecht.

Let op: Het vinden van informatie over cursussen bij de partneruniversiteit kan een lastige opgave zijn en vaak is het onmogelijk om van tevoren exact uit te vinden welke cursussen worden aangeboden. Baseer je keuze in dat geval op het aanbod van het afgelopen jaar of de cursussen die je wel kunt vinden. Het invullen van je studyplan is namelijk nog geen definitieve vakkenkeuze, maar een eerste oriëntatie op welke cursussen je in het buitenland wilt volgen.

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academisch niveau zijn (bachelor / master) en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Vraag bijtijds goedkeuring aan

De goedkeuring voor een onderwijsonderdeel dien je in zodra je weet welke cursussen je gaat volgen. Meestal is dit net voor vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd en het is natuurlijk vervelend om dat pas te horen als je de cursus al gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog een vak wijzigt moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe krijg ik goedkeuring?

Vul het formulier goedkeuring buitenlandse vakken in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie (examencommissie.fsw@uu.nl). Je krijgt dan binnen twee weken bericht of de gekozen vakken goedgekeurd worden door de examencommissie.

Het kan zijn dat je opleiding speciale regelingen heeft of speciale programma's in het buitenland aanbiedt. Check daarom altijd de specifieke informatie over studeren in het buitenland voor jouw opleiding.

Direct naar je opleiding? Klik hier door:

International office faculteit Sociale Wetenschappen

Bezoekadres: Sjoerd Groenmangebouw
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht

E-mail: io.sbs@uu.nl
Tel: +31 (0)30 253 3659

Inloopspreekuur (max. 5 min per persoon)

Voor korte vragen of het laten tekenen van een formulier.
Balie van het Studie-informatiepunt (STIP), Sjoerd Groenmangebouw, verdieping 0.

Maandag: 14.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 12.00 - 13.00 uur
Donderdag: 11.00 - 12.00 uur

Spreekuur op afspraak

Je kunt een afspraak maken via: io.sbs@uu.nl (vermeld a.u.b. je telefoonnummer).

Dinsdag: 15.30 - 16.30 uur
Donderdag: 11.00 - 12.00 uur

Contactpersonen

Bart Weerdenburg, Loes van Velzen, Nicole van der Hoeven - Sneijder

Bart Weerdenburg (Coördinator Internationalisering)
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Loes van Velzen (Medewerker International Office)
Aanwezig: maandag t/m donderdag

Nicole van den Hoeven-Sneijder (Medewerker International Office)
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

International Office Universiteit Utrecht

Voor vragen over universiteitsbrede uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.