De Faculteit Geowetenschappen houdt elk jaar in oktober een Study Abroad voorlichtingsbijeenkomst. De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018. Bekijk ook de dia's van de presentatie van vorig jaar.

Algemene voorlichtingen
Ook het Universitaire International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten.

Bekijk de facultaire en universiteitsbrede bestemmingen voor studenten van de Faculteit Geowetenschappen.

Om in het buitenland te kunnen studeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent aan de Universiteit Utrecht.
  • Als je bachelorstudent bent, heb je minimaal 60 studiepunten behaald.
  • Als je bachelorstudent bent, moet je je opleiding in vier jaar kunnen voltooien.
  • Als je masterstudent bent, heb je toestemming nodig van de coördinator van je programma.

Advies vooraf

Als bachelorstudent is het raadzaam om je plannen eerst met je studieadviseur te bespreken, voor je een aanvraag indient. Met name wat je in het buitenland wilt gaan doen (je studieplan), en wanneer je wilt gaan. Studeer je Aardwetenschappen dan is is Almar de Ronde je studieadviseur. Doe je milieuwetenschappen of innovatiemanagement (MMW, MNW of NWI), neem dan contact op met Pieter Louwman. Voor Sociale geografie en planologie is Jos Bierbooms je studieadviseur. Hun gegevens staan onderaan deze pagina.

Als je je aanmeldt moet je een studieplan uploaden. Ben je masterstudent? Zorg dan dat je plan is ondertekend door je mastercoördinator. (Als bachelorstudent is dit niet nodig).

Na je selectie

Nadat je bent geselecteerd om in het buitenland te studeren, moet je de Examencommissie vragen in te stemmen met de cursussen die je hebt uitgezocht. De examencommissie toetst of die cursussen geen overlap hebben met je eigen programma. Dit geldt zowel voor Geo- als voor universiteitsbrede partners.

  • Ben je een bachelorstudent dan vraag je die goedkeuring aan met dit formulier, dat je ingevuld stuurt naar international.geo@uu.nl.
  • Ben je een masterstudent dan vraag je die goedkeuring aan via een mail aan de commissie (examencommissie.geo@uu.nl). Bij die aanvraag stuur je het studieplan mee (met de handtekening van je mastercoördinator). Je had dit plan al nodig voor je aanvraag bij de Universiteit Utrecht. Stuur ook ondersteunende documentatie mee, zoals cursusbeschrijvingen.

Deadline

  • Ga je het eerste semester of het hele jaar weg, stuur dan je goedkeuringsverzoek voor 1 juni op.
  • Ben je het tweede semester in het buitenland, dan vraag je de toestemming voor 1 december aan.

Na terugkomst uit het buitenland lever je bij International Office Geowetenschappen (international.geo@uu.nl) je cijferlijst in, plus cursusbeschrijvingen en toelichtingen. De Examencommissie bepaalt dan de definitieve cijferomrekening en de omvang van de cursussen.

Bij International Office Geowetenschappen kun je terecht met vragen over studeren in het buitenland, waarvan je het antwoord niet op deze site vindt.

Bezoekadres

Victor J. Koningsbergergebouw, eerste verdieping
Budapestlaan 4a-b
3584 CD Utrecht
Tel: (030) 253 96 34
E-mail: international.geo@uu.nl (vermeld je naam, opleiding en studentnummer)

Openingstijden

International Office Geowetenschappen is geopend (en telefonisch bereikbaar) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:30-11:30 en van 12:30-14:30 uur, of maak een afspraak.

Almar de Ronde 
Email Studieadviseur.AW@uu.nl
Telefoon 030 253 5152
Adres Koningsbergergebouw (kamer 1.20F)

Inloopspreekuur maandag 13.00 - 15.00 uur
Spreekuur op afspraak
Afwezig vrijdag

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op.

Pieter Louwman 
Email P.A.Louwman@uu.nl
Telefoon 030 253 2349
Adres Koningsbergergebouw (kamer 1.20E)

Inloopspreekuur maandag & woensdag 13.00 - 14.00 uur
Spreekuur op afspraak via zijn telefoon of het secretariaat: 030 253 2359
Afwezig donderdag

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op.

Jana Scheuer
Email studyadvisor.copernicus@uu.nl
Telefoon 030 253 1809
Adres Koningsbergergebouw (kamer 1.20D)

Inloopspreekuur (bij beschikbaarheid) maandag & donderdag 09.00 - 17.00 uur
Spreekuur op afspraak via het secretariaat: 030 253 2359

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op.

drs. Jos Bierbooms / Vera Cortenraede MSc 
Email studieadviseur.sgpl@uu.nl
Telefoon 030 253 3251 / 030 253 3206 
Adres Koningsbergergebouw (kamer 1.20D)

Inloopspreekuur Vera: maandag 13.00 -14.00 uur | Jos: donderdag 13.00 - 14.00 uur
Spreekuur op afspraak via email/telefoon of secretariaat: 030 253 1399

Je kunt bij een van de studieadviseurs terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg de studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op.