Voorlichting

De Faculteit Geowetenschappen houdt elk jaar in oktober een voorlichtingsbijeenkomst. De Study Abroad Orientation is gepland op dinsdag 17 oktober van 13.30 – 14.30 uur in Ruppert Paars.

Andere voorlichtingen?
Ook het universiteitsbrede International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten. Voor informatie over de activiteiten, zie hier.

Bestemmingen

Bekijk de bestemmingen voor studenten van de Faculteit Geowetenschappen.

Voorwaarden

Om in het buitenland te kunnen studeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent aan de Universiteit Utrecht.
  • Als je bachelorstudent bent, heb je minimaal 60 studiepunten behaald.
  • Als je bachelorstudent bent, moet je je opleiding in vier jaar kunnen voltooien.
  • Als je masterstudent bent, heb je toestemming nodig van de coördinator van je programma.

Advies vooraf

Als bachelorstudent is het raadzaam om je plannen eerst met je studieadviseur te bespreken, voor je een aanvraag indient. Met name wat je in het buitenland wilt gaan doen (je studieplan), en wanneer je wilt gaan. Studeer je Aardwetenschappen dan is is Almar de Ronde je studieadviseur. Doe je milieuwetenschappen of innovatiemanagement (MMW, MNW of NWI), neem dan contact op met Pieter Louwman. Voor Sociale geografie en planologie is Jos Bierbooms je studieadviseur. Hun gegevens staan onderaan deze pagina.

Goedkeuring Study Plan

Als je je aanmeldt moet je een studieplan uploaden. Ben je masterstudent dan zorg je dat je plan is ondertekend door je mastercoördinator. (Als bachelorstudent heb je niet zo’n handtekening nodig.)

Na je selectie

Nadat je bent geselecteerd om in het buitenland te studeren, moet je de Examencommissie vragen in te stemmen met de cursussen die je hebt uitgezocht. De examencommissie toetst of die cursussen geen overlap hebben met je eigen programma. Dit geldt zowel voor Geo- als voor universiteitsbrede partners.

  • Ben je een bachelorstudent dan vraag je die goedkeuring aan met dit formulier, dat je ingevuld stuurt naar international.geo@uu.nl.
  • Ben je een masterstudent dan vraag je die goedkeuring aan via een mail aan de commissie (examencommissie.geo@uu.nl). Bij die aanvraag stuur je het studieplan mee (met de handtekening van je mastercoördinator). Je had dit plan al nodig voor je aanvraag bij de Universiteit Utrecht. Stuur ook ondersteunende documentatie mee, zoals cursusbeschrijvingen.

Deadline

Ga je het eerste semester of het hele jaar weg, stuur dan je goedkeuringsverzoek voor 1 juni op. Ben je het tweede semester in het buitenland, dan vraag je de toestemming voor 1 december aan.

Cijfers en studiepunten

Na terugkomst uit het buitenland lever je bij International Office Geowetenschappen (international.geo@uu.nl) je cijferlijst in, plus cursusbeschrijvingen en toelichtingen. De Examencommissie bepaalt dan de definitieve cijferomrekening en de omvang van de cursussen.

International Office Geowetenschappen

Bij International Office Geowetenschappen kun je terecht met vragen over studeren in het buitenland, waarvan je het antwoord niet op deze site vindt.

Bezoekadres

Victor J. Koningsbergergebouw, eerste verdieping
Budapestlaan 4a-b
3584 CD Utrecht
Tel: (030) 253 96 34
E-mail: international.geo@uu.nl (vermeld je naam, opleiding en studentnummer)

Openingstijden

International Office Geowetenschappen is geopend (en telefonisch bereikbaar) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:30-11:30 en van 12:30-14:30 uur, of maak een afspraak.

Studieadviseur Aardwetenschappen

Almar de Ronde

Kantoor: Victor J. Koningsbergergebouw, 1.20f
Email: studieadviseur.aw@uu.nl
Tel: (030) 253 5152

Jouw vragen

Je kunt bij Almar de Ronde terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op met Almar de Ronde.
Inloopspreekuur: maandag 13:00-15:00 uur. Daarbuiten alleen op afspraak. Vrijdag afwezig.

Studieadviseur Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen

Pieter Louwman

Victor J. Koningsbergergebouw
Budapestlaan 4B
3584 CD  Utrecht
Kamer 1.20E
E-mail: P.A.Louwman@uu.nl
Tel: (030) 253 2349

Pieter Louwman is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Hij houdt open spreekuur op maandag en woensdag van 13:00 tot 14:00 uur. Als je hem op een ander moment wilt spreken, maak dan een afspraak via het secretariaat: (030) 253 2359, Van Unnikgebouw K 10.20.

Je kunt bij Pieter Louwman terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op met hem.

Studieadviseur Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen 2

Jana Scheuer

Victor J. Koningsbergergebouw
Budapestlaan 4B
3584 CD Utrecht
Kamer 1.20D
Email: J.Scheuer@uu.nl

 

Jana Scheuer is aanwezig op dinsdag en woensdag. Op woensdag heeft ze tussen 13:00 en 14:00 een inloopspreekuur. Als je een afspraak met haar wilt maken, doe je dat via het secretariaat: (030) 253 2359, Van Unnikgebouw K 10.20.

Je kunt bij Jana Scheuer terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op met haar.

Studieadviseur Sociale Geografie en Planologie

Jos Bierbooms

Heidelberglaan 2
3584 CS Utrecht
K 3.01
E-mail: j.bierbooms@uu.nl
T: (030) 253 3251

Jos Bierbooms is aanwezig van dinsdag tot/met vrijdag, van 9:00 tot 18:00 uur. Voor een korte vraag kun je hem altijd bellen of aanspreken. Als je hem langer wilt spreken, maak dan een afspraak.

Je kunt bij hem terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op met Jos Bierbooms.