De  Study Abroad informatie sessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 november. Tijdens deze informatiesessie zijn deze punten aan bod gekomen:

 • Walk-in in Teams” - 13.55 - 14.00 uur
 • Welcome Mirjam van Deutekom – 14.00 hours
 • Tiril Aamot (University of Bergen) – 14.05 hours
 • Helen de Graaff (UCL, London) – 14.10 hours
 • EGEA – 14.15 hours
 • Stan Rouhof (University of Southampton) – 14.20 hours
 • Fenna Ammerlaan (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim) – 14.25 hours
 • Menno Meijerhof (University of Bergen) – 14.30 hours
 • Information International Office – Mirjam van Deutekom – 14.35 hours
 • Veronique Schutjens about XChange project 14.50
 • Frequently asked questions from the chat -  14.55 hours

De slides van deze sessie kun je hier terugvinden.

Algemene voorlichtingen
Ook het Universitaire International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten.

Bekijk de facultaire en universiteitsbrede bestemmingen voor studenten van de Faculteit Geowetenschappen.

Om in het buitenland te kunnen studeren, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je staat ingeschreven als voltijdsstudent aan de Universiteit Utrecht.
 • Als je bachelorstudent bent, heb je minimaal 60 studiepunten behaald.
 • Als je bachelorstudent bent, moet je je opleiding in vier jaar kunnen voltooien.
 • Als je masterstudent bent, heb je toestemming nodig van de coördinator van je programma.

Advies vooraf

Als bachelorstudent is het raadzaam om je plannen eerst met je studieadviseur te bespreken, voor je een aanvraag indient. Met name wat je in het buitenland wilt gaan doen (je studieplan), en wanneer je wilt gaan. Studeer je Aardwetenschappen dan is is Almar de Ronde je studieadviseur. Doe je milieuwetenschappen of innovatiemanagement (MMW, MNW of NWI), neem dan contact op met Pieter Louwman. Voor Sociale geografie en planologie is Jos Bierbooms je studieadviseur. Hun gegevens staan onderaan deze pagina.

Als je je aanmeldt moet je een studieplan uploaden. Ben je masterstudent? Zorg dan dat je plan is ondertekend door je mastercoördinator. (Als bachelorstudent is dit niet nodig).

Na je selectie

Nadat je bent geselecteerd om in het buitenland te studeren, moet je de Examencommissie vragen in te stemmen met de cursussen die je hebt uitgezocht. De examencommissie toetst of die cursussen geen overlap hebben met je eigen programma. Dit geldt zowel voor Geo- als voor universiteitsbrede partners.

 • Ben je een bachelorstudent dan vraag je die goedkeuring aan met dit formulier, dat je ingevuld stuurt naar international.geo@uu.nl.
 • Ben je een masterstudent dan vraag je die goedkeuring aan via een mail aan de commissie (examencommissie.geo@uu.nl). Bij die aanvraag stuur je het studieplan mee (met de handtekening van je mastercoördinator). Je had dit plan al nodig voor je aanvraag bij de Universiteit Utrecht. Stuur ook ondersteunende documentatie mee, zoals cursusbeschrijvingen.

Deadline

 • Ga je het eerste semester of het hele jaar weg, stuur dan je goedkeuringsverzoek voor 1 juni op.
 • Ben je het tweede semester in het buitenland, dan vraag je de toestemming voor 1 december aan.

Na terugkomst uit het buitenland lever je bij International Office Geowetenschappen (international.geo@uu.nl) je cijferlijst in, plus cursusbeschrijvingen en toelichtingen. De Examencommissie bepaalt dan de definitieve cijferomrekening en de omvang van de cursussen.

Buitenlandse resultaten worden omgezet naar V/ONV (voldoende/onvoldoende). Deze resultaten tellen niet mee voor het gemiddelde op je diploma. Daarnaast worden de oorspronkelijke vakken en grades geregistreerd in Osiris en afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement. Je kunt nalezen in de OER van je opleiding hoe dit precies geregeld is.

Cursussen die je volgt aan een buitenlandse universiteit dienen voorafgaand te worden goedgekeurd door de examencommissie van je opleiding. Voor cursussen die zijn goedgekeurd worden de studiepunten toegekend volgens het aantal behaalde EC, of volgens de omrekenfactor. Alles hierover en de tabellen kun je hier vinden. Bij vakken behaald in het buitenland wordt geen niveau meer bepaald. Wel resteert een mogelijkheid voor studenten om het niveau alsnog te laten bepalen wanneer dit voor het voldoen aan de niveau eisen van het examenprogramma noodzakelijk blijkt te zijn. Dit kan door middel van een email aan de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl) met bewijs van niveau vakken.

 

Email international.geo@uu.nl
(vermeld je naam, opleiding en studentnummer)
Telefoon +31 30 253 9559
Of maak een afspraak door een mail te verzenden naar international.geo@uu.nl

Adres kamer 1.20, Koningsberger gebouw

Bij International Office Geosciences kun je terecht met vragen over studeren in het buitenland, waarvan je het antwoord niet op deze site vindt.

International Office Geosciences is telefonisch bereikbaar op dinsdag van 10.30 - 11.30 uur, of op afspraak via Teams (international.geo@uu.nl)

Almar de Ronde 
Email Studieadviseur.AW@uu.nl
Telefoon 030 253 5152

Je kunt bij Almar de Ronde terecht voor vragen over bijv. het onderwijsprogramma, studieregelingen (bindend studieadvies) en exameneisen. Hij kan je adviseren over extra mogelijkheden, zoals een tweede studie, honours programma, vrijstelling en goedkeuring voor vakken, etc. Raadpleeg de studieadviseur ook bij persoonlijke problemen, ziektes, beperkingen of handicaps, die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je studievertraging oploopt - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact met hem op.

Afspraak maken?

Maak zelf een afspraak via Online Afspraken.  Je kunt voor een afspraak ook een e-mail sturen (studieadviseur.aw@uu.nl) of bellen (030 253 5152).

Werkdagen Almar

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Let op! Als je dringend iets moet bespreken en je kunt je eigen studieadviseur niet bereiken (bijv. vanwege ziekte of verlof), benader dan gerust een van de andere studieadviseurs van Geowetenschappen.

Pieter Louwman 
Email P.A.Louwman@uu.nl
Telefoon 030 253 2349
Adres Koningsbergergebouw (kamer 1.20E)

Inloopspreekuur maandag & woensdag 13.00 - 14.00 uur
Spreekuur op afspraak via zijn telefoon of het secretariaat: 030 253 2359
Afwezig donderdag

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor vragen over bijvoorbeeld het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies (BSA) en exameneisen. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je vertraging oploopt in je studie - om welke reden dan ook - neem dan zo snel mogelijk contact op.

Aukje de GraafAukje de Graaf

Email studieadviseur.sgpl@uu.nl
Telefoon 030 253 2455
Adres Viktor Koningsbergergebouw, kamer 120

 

Geke Meessen

 
Email studieadviseur.sgpl@uu.nl
Telefoon 030 253 2456
Adres Viktor Koningsbergergebouw, kamer 120

Fotograaf foto Geke: Ron Koffeman

Je kunt bij een van de studieadviseurs terecht voor vragen over bijv. het onderwijsprogramma, studieregelingen (bindend studieadvies) en exameneisen. Zij kunnen je adviseren over extra mogelijkheden, zoals een tweede studie, honours programma, vrijstelling en goedkeuring voor vakken, etc. Raadpleeg een van de studieadviseurs ook bij persoonlijke problemen, ziektes, beperkingen of handicaps, die invloed hebben op je studie. Als je ziet aankomen dat je studievertraging oploopt - om welke reden dan ook - 

neem dan zo snel mogelijk contact op.

Spreekuur op afspraak: maak zelf een afspraak via Online Afspraken
​Werkdagen​ ​Aukje: dinsdag, donderdag en vrijdag
​Werkdagen Geke: maandag, dinsdag en vrijdag

Let op! Als je dringend iets moet bespreken en je kunt je eigen studieadviseur niet bereiken (bijv. vanwege ziekte of verlof), benader dan gerust een van de andere studieadviseurs van Geowetenschappen.