Het International Office GW organiseert jaarlijks diverse voorlichtingen over Studeren in het Buitenland. De voorlichtingen vinden plaats in september en oktober. We moedigen alle studenten aan om naar de voorlichting te komen, zodat je goed voorbereid het proces in gaat en weet waar je op moet letten.

De data van de voorlichtingen in 2018 worden in de loop van de zomer aangekondigd op de website.

Bekijk de  bestemmingen voor studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Voordat je naar het buitenland kunt gaan, moet je minimaal 60 EC hebben gehaald.

 

De meeste studenten gaan in hun derde bachelorjaar naar het buitenland. In sommige gevallen kun je in het tweede semester van je tweede jaar gaan (Duitse Taal en Cultuur). In dit laatste geval moet je je al aan het begin van je bachelorstudie aanmelden. Kijk ook op de website van je opleiding over eventuele aanvullende voorwaarden voor een uitwisseling.

De contactpersoon van je opleiding tekent het Study plan. Dit kan een studieadviseur zijn of een docent. Voor Masterstudenten is dit de programmacoördinator. Op de website van je opleiding staat onder het kopje Studeren in het Buitenland wie dit is. 

 

Sommige opleiding hebben een speciale regelingen of speciale programma's. Kijk daarom altijd bij je eigen opleiding onder het kopje Studeren in het Buitenland.

 

Bij het International Office kun je terecht met vragen over uitwisselingsprogramma's van de faculteit Geesteswetenschappen. Voor vragen over centrale uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Contact

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6046
internationaloffice.hum@uu.nl

Inloopspreekuur

  • maandag & donderdag van 11.00 - 12.00 uur

Spreekuur op afspraak met de Exchangecoördinator (per e-mail)

Inleveren en afhalen documenten:

  • maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uur (Studiepunt)

Medewerkers

  • Julie Leijtens-Daems (hoofd)
  • Gerdien Ramaker-Zijlstra (Exchangecoördinator Zuid- en Oost-Europa, Azië, Centraal en Zuid-Amerika)
  • Monique Hanrath (Exchangecoördinator West- en Noord-Europa, Afrika, Oceanië en Noord-Amerika)
  • Tessel Arendsen (ondersteuning)