Voorlichting

De voorlichtingen over het Studeren in het Buitenland in het academisch jaar 2018-19 hebben in September en Oktober 2017 plaatsgevonden.

 

 

Bestemmingen

Bestemmingen voor studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Voorwaarden

Voordat je naar het buitenland kunt gaan, moet je minimaal 60 EC hebben gehaald. De meeste studenten ga dan ook pas in hun derde bachelorjaar of in het 2de semester van hun tweede jaar. In dit laatste geval moet je je al aan het begin van je bachelorstudie aanmelden. Kijk ook even op de website van je opleiding over eventuele voorwaarden voor uitwisseling.

Goedkeuring study plan

De contactpersoon van je opleiding tekent het Study plan. Dit kan een Studieadviseur zijn of iemand van het wetenschappelijk personeel. Voor Masterstudenten is dat de programmacoördinator. Op de website van je opleiding staat onder het kopje Studeren in het Buitenland wie dit is. 

Informatie per opleiding

Sommige opleiding hebben een speciale regelingen of speciale programma's. Kijk daarom altijd bij je eigen opleiding!

International Office Geesteswetenschappen

Bij het International Office kun je terecht met vragen over uitwisselingsprogramma's van de faculteit Geesteswetenschappen. Voor vragen over centrale uitwisselingsprogramma’s kun je contact opnemen met één van de medewerkers van het International Office van de Universiteit Utrecht.

Contact

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6046
internationaloffice.hum@uu.nl

Inloopspreekuur

  • maandag & donderdag van 11.00 - 12.00 uur

Spreekuur op afspraak met de Exchangecoördinator (per e-mail)

Inleveren en afhalen documenten:

  • maandag t/m vrijdag van 11.00 - 15.00 uur (Studiepunt)

Medewerkers

  • Julie Leijtens-Daems (hoofd)
  • Gerdien Ramaker-Zijlstra (Exchangecoördinator Zuid- en Oost-Europa, Azië, Centraal en Zuid-Amerika)
  • Monique Hanrath (Exchangecoördinator West- en Noord-Europa, Afrika, Oceanië en Noord-Amerika)
  • Tessel Arendsen (ondersteuning)