Voorlichting

Lijkt studeren in het buitenland je wel wat, bezoek dan een van de voorlichtingsbijeenkomsten voor bachelor en master studenten van de Faculteit Bètawetenschappen over exchange mogelijkheden. Deze bijeenkomsten worden ieder jaar in september/oktober georganiseerd, voor uitwisseling in het volgende studiejaar. 

Andere voorlichtingen?
Ook het universiteitsbrede International Office organiseert voorlichtingsactiviteiten. Voor informatie over de activiteiten, zie hier.

Bestemmingen

Bekijk de bestemmingen voor studenten van de faculteit Bètawetenschappen. De Faculteit Bètawetenschappen heeft contracten met Erasmus+ partners.  
De UU heeft partners  in vele landen. 

 

Voorwaarden

Een exchange duurt meestal 1 semester, ofwel 5 maanden. Je kunt maximaal een vol academisch jaar invullen met een exchange in het buitenland. Als je afstudeert worden de cursussen die je in het buitenland behaald hebt in het supplement bij je diploma vermeld, je krijgt geen diploma van de partner universiteit. De Universiteit Utrecht heeft algemene deadlines voor aanmelding voor een exchange. Deze deadlines gelden voor de study exchanges. Deze en andere praktische informatie staat uitgebreid uitgelegd op de algemene pagina's van de Universiteit Utrecht over studeren in het buitenland of in de factsheet van de Bètafaculteit. 

Wil je echter helemaal geen vakken volgen maar juist stage lopen in het kader van je bachelorscriptie of een onderzoeksproject dan geldt voor bètastudenten het volgende:

Aanmelden voor een exchange in het kader van een stage of bachelorscriptie in het buitenland doe je door dit minimaal 3 maanden voor vertek te registreren in OSIRIS, vb: wil je in het tweede semester op exchange dan registreer je dit in OSIRIS voor 1 november.

Vind je het prettig om een checklist te hebben als extra hulpje bij het regelen van een exchange? Gebruik dan deze factsheet, speciaal opgesteld door het International Office van de faculteit Bètawetenschappen om je te ondersteunen.

Goedkeuring Study Plan/research project

Study Plan 
Ga je vakken volgen aan een andere universiteit? Vul dan het study plan in voor je eerste keuze universiteit. Om dit te kunnen uploaden, bij je buitenlandaanvraag in Osiris, heb je een handtekening nodig van de studieadviseur (bacheloropleidingen) of de programmacoordinator (masteropleidingen). 

Research project
Ga je een research project/thesis/stage doen in het buitenland? Vul dan het aanvraagformulier voor je project in. Om dit te kunnen uploaden, bij je buitenlandaanvraag in Osiris, heb je de handtekeningen nodig die gevraagd worden op het formulier.

Als master student van Life Sciences kun je volstaan met de kopie-bevestigingsmail aan je begeleiders, in plaats van het aanvraagformulier.  

 

Cijfers en studiepunten

Als je op uitwisseling gaat, is het verplicht om de cursussen die je in het buitenland hebt gevolgd in te brengen in je studieprogramma. Hiervoor is formele goedkeuring nodig van de examencommissie.

Zodra je zeker weet welke cursussen jij wilt volgen, kun je deze formele goedkeuring aanvragen bij de examencommissie via de studieadviseur. Deze bepaalt of de cursussen van voldoende academische niveau zijn (bachelor/master), en controleert of ze niet (te veel) overlappen met andere onderdelen binnen je programma. Als er sprake is van te veel overlap, mag je de overlappende onderdelen niet allebei laten meetellen voor je diploma.

Het is aan te raden om de goedkeuring van een onderwijsonderdeel in te dienen net voor je vertrek of vlak na aankomst bij de gastuniversiteit. Het kan gebeuren dat je verzoek wordt afgekeurd, en het is natuurlijk heel vervelend om dat pas te horen als je de cursus al wel gevolgd hebt. Als er tijdens je verblijf nog iets wijzigt, moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe krijg ik goedkeuring?
Check de informatie bij je eigen opleiding op de studentensite (praktische zaken >  regelingen en procedures) > deelexamencommissie).  Vul het formulier in en stuur deze, samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen, op naar de examencommissie.

Informatie per opleiding

Het kan zijn dat je opleiding speciale regelingen heeft of speciale programma's in het buitenland aanbiedt. Check daarom altijd de specifieke informatie over studeren in het buitenland voor jouw opleiding.

Meer informatie over bacheloropleidingen en masteropleidingen

 

 

 

 

 

Contact

De International Exchange Officer van de faculteit Bètawetenschappen is Liesbeth Achterberg.

  • inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 11:00-12:00 uur 
  • locatie: Buys Ballot Gebouw, k. 1.19, Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht
  • voor een aparte afspraak en/of vragen mail je naar: science.internationaloffice@uu.nl
  • voor urgente vragen is zij bereikbaar op: 030-2537315