Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland? Slim! Het levert je nieuwe vrienden, uitbreiding van je netwerk, meertaligheid én een beter cv op. Een exchange duurt meestal 1 semester (5 maanden). Je kunt maximaal een vol academisch jaar invullen met studeren in het buitenland.

Exchange: study en traineeship

Kiezen voor een vak heet een study. Wil je vakken in het buitenland volgen? Dan moet er een partnercontract zijn tussen de universiteit van je keuze en de UU (of de bètafaculteit). Een stage, onderzoek of thesis in het buitenland noemen we een traineeship. Hiervoor is een partnercontract niet nodig.

 

Universitaire en facultaire partners

Er bestaan contracten met buitenlandse universiteiten op facultair niveau en op universitair niveau. Het verschil is dat je, als je naar een facultaire partner gaat, in jouw geval een Bèta partner, gebonden bent aan de vakken die aangeboden worden binnen de faculteit of het departement waar het contract op gebaseerd is. Als je naar een universitaire partner gaat,  ben je vrij om bij elke faculteit of departement van die universiteit vakken te volgen, mits je aan de toelatingseisen van het vak voldoet.

Bestemmingen

Hier vind je de partner universiteiten van Universiteit Utrecht. In het menu links kun je de universitaire en facultaire (Bèta) partners aan- of uitvinken. Achter elke bestemming wordt in de grijze i aangegeven voor welke faculteit, departement en bachelor of master studenten de bestemming geldt. Partnerbestemmingen van andere faculteiten zijn in principe niet mogelijk. Let hier goed op!

Aanmelden

Als je weet waar je naar toe wilt gaan kun je beginnen met je aanmelding. Lees ook de informatie over deadlines en praktische zaken die je moet regelen voor vertrek.

Inbreng van de vakken in je programma

 

Goedkeuring studyplan en examencommissie

Zodra je weet welke cursussen jij wilt volgen, dien je je study plan voorlopig te laten goedkeuren door de studieadviseur (bachelor) of de  programma coördinator (master). Uiteindelijk bepaalt de examencommissie of je een vak mag opnemen in je programma en op welk niveau, categorie en ECTS per vak. Wil je meer informatie over het omrekenen van studiepunten naar ECTS, kijk dan op de pagina credit-omrekentabel. Doe dit nadat je goedkeuring over je vakken en toestemming van de buitenlandse universiteit hebt ontvangen, dus voor je vertrek naar het buitenland, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan wanneer de examencommissie een vak afkeurt terwijl je het al aan het volgen bent. Als er tijdens je verblijf nog iets wijzigt, moet je dit opnieuw ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie.

Hoe krijg ik goedkeuring?

Maak eerst een afspraak met je studieadviseur of programma coordinator om je studyplan te laten goedkeuren. Voor goedkeuring van de examencommissie  kun je via de studentensite naar je opleiding en kom je via Praktische zaken> Regelingen en procedures bij de contact gegevens van de examencommissie van jouw opleiding. Stuur je verzoek samen met (een link naar) de cursusbeschrijvingen op naar de examencommissie.

Registratie buitenlandvakken in Osiris

Als je weer terug bent dien je je transcript van je buitenlandse universiteit voor te leggen aan de examencommissie zodat zij officieel je buitenland vakken kunnen beoordelen en niveau en ECTS kunnen vaststellen. Hierna kan het Student Affairs Desk met deze brief en je transcript de cijfers in Osiris aan je examenprogramma toevoegen. 

Voor een stage, onderzoek of thesis in het buitenland ben je niet afhankelijk van een partner universiteit. Als jij een universiteit, organisatie of instituut op het oog hebt waar jij dit graag zou willen doen kun je zelf contact opnemen en ‘solliciteren’ naar een plek in het onderzoek. Zodra je ‘aangenomen’ bent kun je je exchange gaan regelen. Zorg er wel voor dat je ook een UU supervisor hebt. Met hem of haar dien je een plan op te stellen en een research project application form in te vullen dat door de examencommissie goedgekeurd en ondertekend moet worden.

Aanmelden in Osiris

Zodra je een schriftelijke bevestiging hebt van de onderzoeksgroep over je stage of onderzoek (bijv. een email) en daarnaast een ondertekend application form kun je een buitenland aanvraag in Osiris doen en deze documenten uploaden. Je kunt een buitenland aanvraag doen onder het tabblad 'Buitenland'. Doe dit minimaal 3 maanden vóór je vertrek. Zodra je aanvraag is goedgekeurd kun je verder met het regelen van je exchange: eventueel een beurs aanvragen, huisvesting regelen, ov vergoeding buitenland bij de DUO aanvragen en de buitenland dekking van je zorg- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering nakijken.

Hier vind je een handige checklist die je kunt gebruiken bij het regelen van je traineeship in het buitenland.

Binnen Europa kun je gebruik maken van het Erasmus+ programma en een Erasmus+ beurs aanvragen. Buiten Europa zijn er ook diverse beurzen die je kunt aanvragen, maar houd er rekening mee dat dit extra tijd (vooraf) en energie kost.

Facultaire bijeenkomsten

Lijkt studeren in het buitenland je wel wat?  Bezoek dan één van de voorlichtingsbijeenkomsten voor bachelor en master studenten van de Faculteit Bètawetenschappen.

Universitaire bijeenkomsten

Daarnaast organiseert het universiteitsbrede International Office ook voorlichtingsbijeenkomsten. Vooral als je naar een universiteit wilt gaan waar de Bèta-faculteit géén, maar de UU wél een overeenkomst mee heeft of als je meer informatie wilt krijgen over een specifiek land/regio, adviseren wij je naar een van deze bijeenkomsten te gaan.

CONTACT

Heb je vragen? Je kunt altijd contact opnemen met het International Office van Bèta, of even langslopen tijdens de open spreekuren.

De International Exchange Officer van de faculteit Bètawetenschappen is Liesbeth Achterberg.

  • Inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 11:00-12:00 uur 
  • Locatie: Minnaert gebouw, kamer 1.17, Leuvenlaan 4, 3584 CE Utrecht
  • Voor een aparte afspraak en/of vragen mail je naar: science.internationaloffice@uu.nl
  • Voor urgente vragen is zij bereikbaar op: 030-2537315