Water, Climate & Ecosystems

Natuurlijke systemen zoals bodem, plant, water en atmosfeer kunnen worden aangepast door het gedrag van mensen, dieren en de beslissingen van de overheid. Vraagstukken zoals hoe deze natuurlijke systemen met elkaar in verband staan worden behandeld in deze minor. Ook wordt de invloed van klimaatverandering op de natuurlijke systemen behandeld en hoe hiermee om moet worden gegaan omtrent beleid. Je bestudeert de interactie tussen ecosystemen, mensen, dieren en de kringloop van nutriënten en water en leert deze te modelleren. Kennis wordt vervolgens toegepast op duurzame oplossingen voor het waterbeheer, het beheer en herstel van natuurgebieden en het gebruik van land voor verschillende doeleinden zoals landbouw of teelt van energiegewassen.

Inschrijven

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met studieadviseurs Pieter Louwman of Sacha Handgraaf via studyadvisor.sd.bsc@uu.nl. Heb je praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Mail dan naar studadm.geo@uu.nl.