Wat is de mens?

De minor Wat is de mens? is interessant als je inzicht wilt krijgen in de diverse benaderingen van de mens en filosofische verdieping op verschillende fundamentele vragen. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

6 waarvan je er 4 kiest

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Sander Werkhoven

Cursusoverzicht

Wat is de mens?

Code minor

MEN-MINOR-21 

Ingangseisen

geen, enige voorkennis van filosofie is wel wenselijk gelet op het uitdagende niveau

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 30 mei en 23 juni 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

Wat betekent het mens te zijn? Wat verwachten we van mensen anders dan van bijvoorbeeld computers of dieren? Is er een grens tussen menselijk en niet-menselijk? Zo ja, waar ligt deze? Is deze grens verschoven door nieuwe technologieën en voortschrijdende kennis over wat ons écht mensen maakt? Deze minor biedt een filosofische verdieping van deze fundamentele vragen. 

De mensbeelden die ons denken beïnvloeden worden in hun historische context geplaatst door klassieke teksten te bestuderen uit de antieke filosofie, de Renaissance, de wetenschappelijke revolutie, de Verlichting en het tijdperk van de 'masters of suspicion'; waarin Darwin, Marx, Nietzsche en Freud vele illusies over de mens en haar drijfveren probeerden te ontmaskeren. Maar wat zijn de implicaties van deze ontmaskering? Moet de filosofie (met Heidegger) nóg radicaler afstand nemen van de mens als meester van zijn eigen beschikking? Of moeten we proberen alsnog ruimte te maken, in een wetenschappelijk gefundeerd en maatschappijkritisch mensbeeld, voor autonomie en authenticiteit, zelfkennis en zelfbeheersing, respect en rationaliteit.

Bij het behandelen van deze onderwerpen kijken we naar recente ontwikkelingen in verklaringsmodellen voor menselijk gedrag, ethische theorieën over persoon-zijn en politiek-filosofische analyses van de rol van sociale instituties.

Lees ook het artikel dat DUB schreef over deze minor: https://www.dub.uu.nl/nl/achtergrond/levendig-college-over-de-manier-waarop-mensen-beslissingen-nemen.

Doel minor

Deze multidisciplinaire minor is bedoeld voor studenten die inzicht willen verkrijgen in de diverse benaderingen van de mens, die verder reiken dan de heersende reductionistische benaderingen in de gedrags-, neuro- en cognitie-wetenschappen.

Studieprogramma minor

Deze minor bestaat uit 4 verplichte cursussen. De eerste 2 cursussen van de minor kunnen zowel op niveau 2 als niveau 3 worden gevolgd. Zie daarvoor de cursusomschrijving.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.