Talen en educatie

In de minor Talen en Educatie krijg je inzicht in de verschillende wetenschappelijke concepten, ideeën, theorieën en inzichten over het talenonderwijs. We helpen je op weg om een gefundeerd oordeel te vormen in de discussie over wat goed talenonderwijs is en hoe dat bereikt kan worden.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Prof. dr. Peter Coopmans

Cursusoverzicht

Talen en educatie

Code minor

TED-MINOR-17

Ingangseisen

Geen

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Doel en inhoud minor

Iedereen heeft wel een mening over wat goed onderwijs is of zou moeten zijn. We zijn immers allemaal ervaringsdeskundige. Iedereen heeft zo ook een mening over taal en goed taalgebruik. Ook daarin zijn we allemaal ervaringsdeskundige, niet alleen wat onze moedertaal betreft, maar ook in de vreemde talen waarmee we in ieder geval op school in aanraking kwamen. Combineer deze twee domeinen en je kunt uitrekenen hoe lastig het is om opvattingen in de algehele (maatschappelijke) discussie over talenonderwijs te beschouwen vanuit een wetenschappelijk gefundeerd kader. D.w.z. een kader dat inzichten betrekt vanuit de onderwijskunde en de psychologie aan de ene kant, en de studie van taal, cultuur en communicatie aan de andere kant. Dat gefundeerde kader dat is het domein van de taalonderwijskunde. Het doel van deze minor “Talen en Educatie” is precies dat: je vertrouwd te maken met concepten, ideeën, theorieën en inzichten uit de beide domeinen van wetenschappelijk onderzoek, deze bij elkaar te brengen door het bestuderen van vraagstukken in de vigerende maatschappelijke en wetenschappelijke discussies, en instrumenten aan te reiken, waarmee je een gefundeerd oordeel kunt vormen in de discussie over wat goed talenonderwijs is en hoe dat bereikt kan worden.

Deze minor kun je eventueel combineren met de Educatieve minor Alfa. Ze vullen elkaar goed aan. De minor Talen en Educatie vormt ook een afgerond programma op zichzelf.

  Studieprogramma

  De minor Talen en educatie bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC).

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.