Taal, Recht en Cultuur

Heb je interesse in de relatie tussen taal, recht en cultuur en wil je hierover nadenken met studenten van Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid? In deze minor leer je interdisciplinair denken over complexe maatschappelijke vraagstukken waarin talige, juridische en culturele spelregels de uitkomst bepalen. Centrale thema’s zijn: verhalen, interpretatie, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Je kunt de kennis en vaardigheden uit deze minor inzetten in je toekomstige onderzoeks- of beroepsactiviteiten binnen de advocatuur, wetenschap, overheidsbeleid, communicatie, pers, voorlichting of onderwijs.  

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1 (maar je kunt ook in een van de andere blokken beginnen)

Coördinator

Dr. Martine Veldhuizen

Taal, literatuur en cultuur    

Hanneke van Eijken 

Rechtsgeleerdheid

Cursusoverzicht

Taal, Recht en Cultuur

Code minor

TRC-MINOR-23

Ingangseisen

Geen

Aansluitende masters

 

 • Ancient, Medieval and Renaissance Studies
 • Art History (research)
 • Cultuurgeschiedenis van modern Europa/Cultural History of Modern Europe
 • Kunstgeschiedenis
 • Musicology (research)
 • Nederlandse literatuur en cultuur
 • Literatuur vandaag/Literature Today
 • Communicatie en organisatie
 • Media, Art and Performance studies
 • Professioneel vertalen
 • Arbeidsrecht
 • European Criminal Justice in a Global Context
 • European Law
 • Global Crimonology
 • Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
 • Law and Economics
 • Law and Sustainability in Europe
 • Law and Technology in Europe
 • Legal Research
 • Onderneming en Recht
 • Privaatrecht
 • Public International Law
 • Staats- en bestuursrecht
 • Strafrecht

 

Aanmelden tussen 30 mei en 23 juni 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

We beseffen vanuit wetenschap en samenleving steeds meer dat het recht moet worden gezien in een groter talig en cultureel verband. In deze interdisciplinaire minor onderzoek je de relatie tussen taal, recht en cultuur. Dat doe je in uiteenlopende rechtsstelsels, waaronder zowel privaat- als strafrecht in de Europese Unie, de Verenigde Staten en Azië.

Door expertise over taal, recht en cultuur te bundelen vanuit Geesteswetenschappen én Rechtsgeleerdheid creëer je nieuwe inzichten over maatschappelijke vraagstukken, die je los van elkaar niet kunt bedenken. De minor helpt je om nieuwe kennis en oplossingen aan te reiken voor de ontwikkeling van open en veerkrachtige samenlevingen. De dynamiek tussen talige, juridische en culturele spelregels bepaalt sterk hoe we met elkaar samenleven. Welke zijn er bijvoorbeeld relevant voor goede juridische wetgeving en besluitvorming?

De minor biedt je daarbij een veelzijdige verzameling aan colleges met experts vanuit Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en de praktijk. Je maakt kennis met interactieve werkvormen, waaronder creatieve schrijfopdrachten en een moot court (oefenrechtbank) waarbij een historische rechtszaak centraal staat. Door samen te werken, te studeren en te leren met studenten uit andere opleidingen in interdisciplinaire opdrachten leer je over de grenzen van je eigen discipline heen kijken.

Je kiest voor de minor Taal, Recht en Cultuur als je een carrière ambieert waarin de levendige connectie tussen juridische, talige en culturele aspecten een bepalende rol speelt – bijvoorbeeld in de advocatuur, beleid, wetenschap of journalistiek.

Doelgroep

Voor wie?
De minor is toegankelijk voor iedereen en is met name gericht op studenten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

Wat vragen we van je?
Je brengt je expertise in uit je eigen domein en staat open voor dialoog met voor jou minder vertrouwde disciplines binnen deze minor. Omdat je out-of-the-box moet denken en moet samenwerken vraagt deze minor intellectuele moed, creativiteit en empathie.

Waarom kiezen voor een interdisciplinaire minor? 
Het wordt steeds belangrijker om interdisciplinair geschoold te zijn als wetenschapper of voor andere functies in de samenleving, omdat de complexe uitdagingen van deze tijd vragen om het integreren van expertise. Bij interdisciplinariteit zoek je de verbreding en antwoord op complexe en maatschappelijk relevante vragen die niet door één enkele discipline te beantwoorden zijn. Integratie van inzichten kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het niveau van methoden, tools, concepten en theorieën. Zie voor meer informatie de animatie ‘introductie interdisciplinariteit’ van het Programma interdisciplinair Onderwijs.

Studieprogramma

De minor Interculturele communicatie bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC). De  cursussen zijn georganiseerd rond vier thema’s: mensenrechten, taal, vrijheid van meningsuiting en verhalen.

 1. Do You Believe in Human Rights (blok 1). Het is niet vanzelfsprekend dat we vandaag de dag mensenrechten hebben. In hoeverre zijn ze universeel of zijn er talige en culturele verschillen in interpretatie en toepassing? Met expertise vanuit Literary Studies en Internationaal recht integreer je kennis over juridische, talige en culturele constructies van mensenrechten in internationaal perspectief, met name Europa en Azië.

 2. Taal, recht, regels en interpretatie (blok 2). Recht kan niet zonder taal (‘rechtspraak’). Taal kan ervoor zorgen dat juridische formuleringen anders kunnen worden geïnterpreteerd. Hoe ga je bijvoorbeeld om met interpretatieproblemen door vertalingen van rechtsregels in het Europees recht? En hoe zet je taal in als forensisch bewijs?

 3. Vrijheid van meningsuiting in taal, recht en cultuur door de tijd heen (blok 3). Dit talig mensenrecht werd door de tijd heen anders ingevuld. Wat voor traject heeft het gehad en in hoeverre biedt dit inzicht in huidige spanningen rondom vrijheid van meningsuiting als het gaat om met ‘taalmisdaden’ als hate speech, smaad en blasfemie? En wat is de rol van literatuur daarin geweest, zoals satire?

 4. Narratieven in het recht (blok 4). Verhalen zijn krachtig binnen het recht en inzicht in literaire technieken kan hier inzicht in geven. Welk verhalen van getuigen, daders en slachtoffers gaan er schuil achter een arrest? En hoe kan literatuur vragen over rechtvaardigheid aansnijden?

Na het volgen van deze minor:

 • ben je een interdisciplinaire wetenschapper met interdisciplinaire vaardigheden, zoals deep listening, samenwerken, perspective taking en zelfreflectie waarmee je complexe vraagstukken op het kruisgebied van taal, recht en cultuur beter kunt analyseren en beantwoorden.
 • heb je rijkere kennis en oplossingen voor de ontwikkeling van open en veerkrachtige samenlevingen waarin de samenhang tussen taal, recht en cultuur een bepalende rol speelt.
 • kun je lezen, schrijven en presenteren met een verhoogd bewustzijn van talige en culturele regels die verbonden zijn met juridische besluitvorming, wetgeving en concepten.
 • kun je inzichten over de samenhang tussen taal, recht en cultuur op een betekenisvolle manier relateren aan je eigen vakgebied.
 • heb je kennisgemaakt met de belangrijkste internationale academische debatten in verwante vakgebieden op het snijvlak van taal, recht en cultuur.

Het combineren van de perspectieven van onder meer linguïstiek, taalfilosofie en Nederlandse taal en cultuur met de rechtendiscipline vond ik heel waardevol. Het leverde allerlei inzichten op die je vanuit de reguliere rechtenopleiding niet standaard meekrijgt (of waar je in ieder geval niet zo bij stilstaat). Een aantal inzichten die zijn blijven hangen: Dat achter iedere ‘personage’ in een rechterlijke uitspraak een verhaal verborgen zit, waarover je door de beknopte omschrijving van een uitspraak vaak maar weinig informatie krijgt. (…) Dat consistent en zorgvuldig omgaan met taal heel belangrijk is voor juristen, omdat kennis van het recht altijd besloten ligt in taal.

Evaluatie uit de pilot-module in 2020-2021 van student binnen het Utrecht Law College.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.