Seksualiteit in Interdisciplinair Perspectief

Seksualiteit wordt nog vaak gezien als een niche-thema voor seksuologen, terwijl veel studenten in de sociale-, gedrags-, en geesteswetenschappen er in hun latere werk mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld als psycholoog of pedagoog, maar ook als beleidsmaker, onderwijskundige, gezondheidswetenschapper, communicatiemedewerker, enzovoorts.

Maatschappelijke vraagstukken zoals #metoo, LHBTI+ discriminatie, seksuele ongelijkheid, gebrekkige kennis rond soa’s en anticonceptie, stigmatisering rond abortus en seksuele vorming, vragen erom dat er met enige kennis van zaken mee omgegaan wordt.

Ben je geïnteresseerd in vraagstukken rond seksualiteit, gender, seksuele en reproductieve gezondheid, en seksueel welzijn? Dan kun je de minor Seksualiteit in Interdisciplinair Perspectief volgen.

Aanmeldprocedure

Minorverklaring

Als student aan de  Universiteit Utrecht wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld, mits je aan alle eisen hebt voldaan.

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Deze verklaring vraag je aan via  het tabblad Zaak in Osiris Student. Let op: Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven en dus niet enkel voor afzonderlijke cursussen.

Masterprogramma's

Deze minor geeft géén toegang tot specifieke academische masters Interdisciplinaire sociale wetenschap (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met minor coördinator dr. Jenneke van Ditzhuijzen, e-mail j.m.vanditzhuijzen@uu.nl.