Religiewetenschappen

In de minor Religiewetenschappen maak je kennis met de religiewetenschappen en leer je deze kennis te combineren met methodische benaderingen van religie. Je vergaart zowel inhoudelijke kennis als academische vaardigheden.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

8 waarvan je er 4 kiest

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Eric Ottenheijm

Cursusoverzicht

Religiewetenschappen

Code minor

RES-MINOR-22 

Ingangseisen

Alleen de cursus Sociology of Religion: Theories and Methods heeft ingangseisen

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud en doel minor

Religieuze ervaringen, rituelen, en geloofsgemeenschappen bieden veel mensen een houvast in het leven, iets waar ze enorm veel waarde aan hechten. Tegelijk zijn religies omstreden in het moderne publieke domein en worden ze vaak gezien als bron van conflicten.

In de minor Religiewetenschappen maak je kennis met het vakgebied en haar instrumentarium, en combineer je kennis van een religieuze traditie (Christendom, Jodendom, of Islam) met methodische benaderingen van religie: sociologie, antropologie, filosofie, of tekstwetenschap. Hoe zijn religieuze tradities ontstaan, wat beschouwen ze als kernwaarden en wat zijn de belangrijkste praktijken? Wat betekent religie in het alledaagse leven? Hoe beïnvloeden religie en samenleving elkaar? Hoe kun je die interacties op een academische manier bestuderen en analyseren? Religieuze ervaringen, rituelen, en geloofsgemeenschappen bieden veel mensen een houvast in het leven, iets waar ze enorm veel waarde aan hechten. Tegelijk zijn religies omstreden in het moderne publieke domein en worden ze vaak gezien als bron van conflicten. In de minor Religiewetenschappen maak je kennis met het vakgebied en haar instrumentarium, en combineer je kennis van een religieuze traditie (Christendom, Jodendom, of Islam) met methodische benaderingen van religie: sociologie, antropologie, filosofie, of tekstwetenschap. Hoe zijn religieuze tradities ontstaan, wat beschouwen ze als kernwaarden en wat zijn de belangrijkste praktijken? Wat betekent religie in het alledaagse leven? Hoe beïnvloeden religie en samenleving elkaar? Hoe kun je die interacties op een academische manier bestuderen en analyseren?

Studieprogramma

De leerlijn van deze minor omvat een inhoudelijke en een methodische inleiding in het multidisciplinaire vakgebied van de Religiewetenschap, als ook vereiste academische vaardigheden:

 • De cursus Inleiding Religiewetenschappen gaat in op theorieën en methoden van dit multidisciplinaire vakgebied. Dit vak, in blok 1, is verplicht.
 • Daarnaast kies je één religie (blok 1 of blok 2) ter verdieping.
 • De cursussen Christendom, Jodendom en Islam bieden een inleiding in godsdiensten die volop zichtbaar zijn in het publieke domein en die ook een lange geschiedenis met zich meedragen. Je leert hoe kernwaarden en praktijken zich hebben ontwikkeld en hoe de interpretatie ervan zich nog steeds ontwikkelt in wisselwerking met de omgeving.
 • Vervolgens kies je twee disciplines (blok 3 en/of blok 4).
  • Het vak Antropologie van de religie leert je veldonderzoek uit te voeren naar actuele religie.
  • In Sociology of Religion maak je kennis met theorievorming over religie en samenleving en religie en seculariteit.
  • In Filosofie en religiekritiek leer je de waarneming van en kritiek op religie van moderne filosofen.
  • En Heilige teksten: Exegese en Hermeneutiek leert je wat canonieke teksten behelzen, hoe die zijn ontstaan en hoe ze worden gelezen in traditie(s) en wetenschappelijk onderzoek.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.