Religie en conflict

In de minor Religie en conflict krijg je een verdiepend pakket aangeboden waarin religie, zingeving en conflict vanuit multidisciplinair perspectief worden onderzocht. Je leert religie analyseren en de rol van overtuigingen in conflicten begrijpen.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Lucien van Liere

Cursusoverzicht

Religie en conflict

Code minor

REC-MINOR-20 

Ingangseisen

Minimaal 7,5 EC voor categorie 2 (Bachelor verdiepend)

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Religie speelt een grote rol in de manier waarop mensen hun leven vormgeven, zich verhouden tot anderen en hun standpunten bepalen rond vraagstukken zoals mensenrechten, politiek, geweld en vrede. Ook op mondiaal niveau is religie een vooraanstaande factor bij politieke en culturele vraagstukken. Kennis van religie is dan ook onontbeerlijk voor het begrijpen van de wereldwijde samenleving en de geopolitieke ontwikkelingen. Maar hoe analyseer je religie en hoe kun je de rol van overtuigingen in (gewelddadige) conflicten begrijpen? Deze verdiepende minor biedt een samenhangend pakket waarin religie, zingeving en conflict vanuit multidisciplinair perspectief worden onderzocht.

Cursussen

Deze minor bestaat uit 4 verplichte cursussen:

  • Inleiding religiewetenschappen gaat over de vraag wat religie is, hoe er wetenschappelijk onderzoek naar religie wordt gedaan en wat dit aan inzichten oplevert. Vervolgens duik je de recente geschiedenis in.
  • In de cursus Fundamentalisme in christendom en islam bestudeer je de opkomst en kenmerken van radicale religieuze stromingen. Waarom vindt de opkomst en ontwikkeling van fundamentalisme juist plaats in de moderne tijd? Is fundamentalisme alleen een reactie op seculiere politiek of is er meer aan de hand?
  • Na een historische dimensie aan je bagage te hebben toegevoegd duik je in de cursus Religie en geweld in het complexe thema van religieus geweld. Wat is geweld eigenlijk? Wanneer plegen mensen geweld? Waarom en hoe wordt geweld door religieuze mensen gerechtvaardigd en welke thema’s komen hierbij steeds weer terug?
  • Ten slotte biedt de minor je een cursus (Omstreden religieuze teksten) over de manier waarop in jodendom, christendom en islam teksten uit de zogenaamde heilige boeken worden geïnterpreteerd en hoe dit tot interpretaties leidt van actuele gebeurtenissen, en welke problemen en oplossingen er ontstaan.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.