Onderwijswetenschappen

Minor

Onderwijswetenschappen is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van onderwijs, leren en instructie in verschillende contexten. Hierbij moet je denken aan onderwijs dat wordt georganiseerd in reguliere onderwijsinstellingen, zoals basisscholen en universiteiten. Onderwijswetenschappen richt zich echter ook op onderwijsprocessen in bedrijven en organisaties. Tenslotte richt het zich op onderwijs dat geen systematisch of gestructureerd karakter heeft. Hierbij kun je denken aan educatieve programma’s ontwikkeld door musea en online leeromgevingen die gratis cursussen aanbieden.

Onderwijswetenschappen houdt zich bezig met vraagstukken die spelen op het bovengenoemde terrein. Vragen die hierbij illustratief zijn, zijn bijvoorbeeld:
 

  • Als een school een onderwijsvernieuwing wil invoeren, is het dan verstandig dat de schoolleiding deze vernieuwing oplegt aan de docenten?
  • Hoe komt het dat mensen maar een relatief klein aantal zaken kunnen onthouden en wat betekent dat voor het onderwijs?
  • Welke maatschappelijke en sociale factoren belemmeren leerlingen in hun schoolcarrières?
  • Hoe kan een commerciële organisatie het beste ingericht worden, zodat werknemers zich continu blijven ontwikkelen en van elkaar blijven leren?
  • Waarom kun je op Nederlandse scholen blijven zitten? En wat zijn de mogelijke nadelige gevolgen van zittenblijven?

Door het volgen van deze minor kun je kennis, inzicht en vaardigheden opdoen op het gebied van onderwijs, leerprocessen, ontwikkeling van leeromgevingen en advisering omtrent ontwikkel- en innovatievraagstukken. Deze gebieden worden in verschillende contexten geplaatst, van basisschool tot universiteit. Ook wordt aandacht geschonken aan onderwijs aan volwassenen, denk hierbij aan volwassenen die bijvoorbeeld via een bedrijfsopleiding verder willen leren.

Ingangseisen

Voor deze minor zijn er geen specifieke ingangseisen. De minor kan gevolgd worden door studenten van alle opleidingen die geïnteresseerd zijn in onderwijs op alle niveaus. Deze minor is niet bedoeld voor studenten die de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen (voorheen Onderwijskunde) volgen.  Let erop dat er voor de statistiekcursussen Methoden in onderwijswetenschappelijk onderzoek en Assessment en Evaluatie enige voorkennis over statistiek verondersteld wordt.

Studentenprofiel

De minor Onderwijswetenschappen is bedoeld voor studenten die meer willen weten van leerprocessen en die mogelijk een baan ambiëren op het gebied van onderwijs.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle Vlaanderen (d.vlaanderen@uu.nl), Nies Kraan (n.c.kraan@uu.nl), Arjan van Tilborg (a.j.vantilborg@uu.nl), of Chantal de Lau (c.m.a.delau@uu.nl).