Muziekwetenschap

De minor Muziekwetenschap is bedoeld voor studenten met een brede muzikale belangstelling. De minor bestaat uit 4 cursussen die verdeeld zijn over onderwijsblokken 1 tot en met 4 en geeft een overzicht van het muziekwetenschappelijke werkterrein en van de muziekgeschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot en met die van de eenentwintigste eeuw.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

3 verplichte cursussen en 1 verplicht keuzevak

Start

Blok 1, 2, 3 of 4

Coördinator

Dr. Eric Jas

Cursusoverzicht

Muziekwetenschap

Code minor

MUZ-MINOR-21

Ingangseisen

geen (niet toegankelijk voor studenten van de bachelor Muziekwetenschap)

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 30 mei en 23 juni 2023
Start blok 3 of 4: tussen 30 oktober en 24 november 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Deze minor staat grotendeels in het teken van de muziekgeschiedenis. 3 opeenvolgende cursussen geven samen een gedetailleerd overzicht van de muziek van de vroegchristelijke tijd tot vandaag de dag. Daarin passeren veel belangrijke genres en muzikale ontwikkelingen de revue en worden deze geïllustreerd in klank. De geschiedeniscursussen worden voorafgegaan door de cursus Inleiding in de muziekwetenschap waarin het werkveld van de muziekwetenschap wordt omschreven en waarin wordt ingegaan op de praktische en wetenschapstheoretische problemen die zich voordoen bij het bestuderen van de muziekgeschiedenis.

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit 3 verplichte cursussen en 1 verplicht keuzevak. Je kunt in elk blok met deze minor beginnen.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.