Muziekwetenschap

De minor Muziekwetenschap is bedoeld voor studenten met een brede muzikale belangstelling. De minor bestaat uit 4 cursussen die verdeeld zijn over onderwijsblokken 1 tot en met 4 en geeft een overzicht van het muziekwetenschappelijke werkterrein en van de muziekgeschiedenis van de eerste eeuwen na Christus tot en met die van de eenentwintigste eeuw.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

3 verplichte cursussen en 1 verplicht keuzevak

Start

Blok 1, 2, 3 of 4

Coördinator

Dr. Michiel Kamp

Cursusoverzicht

Muziekwetenschap

Code minor

MUZ-MINOR-21

Ingangseisen

Kennis van het notenschrift is een vereiste (niet toegankelijk voor studenten van de bachelor Muziekwetenschap)

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 3 juni en 21 juni 2024
Start blok 3 of 4: tussen 4 november en 22 november 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Deze minor, die grotendeels in het teken van de muziekgeschiedenis staat, begint in Blok 1 met Inleiding in de muziekwetenschap, waarin studenten kennis maken met verschillende benaderingen van muziek, van sociologische en psychologische tot historische en muziektheoretische. De drie daarop volgende cursussen geven samen een gedetailleerd overzicht van de muziek van de vroegchristelijke tijd tot vandaag de dag. De cursus Westerse muziek tot 1600 begint met de eenstemmige geestelijke en wereldlijke muziek tot ca.1300 en laat zien hoe het gregoriaanse repertoire aan de basis ligt van het ontstaan van de meerstemmigheid. Vervolgens wordt de polyfone muziek van de veertiende tot en met de zestiende eeuw besproken aan de hand van primaire genres zoals mis, motet, wereldlijke liedkunst, en instrumentale muziek. Ook de invloed van de reformatie en de muziekdrukkunst op het muziekleven komt hierbij ter sprake. De aansluitende cursus, Westerse muziek van 1600 tot 1830, bouwt voort op deze basis en laat zien hoe muziek in de loop der eeuwen zich ontwikkeld heeft onder invloed van politieke, sociale, economische en culturele factoren. Illustratieve voorbeelden komen uit het rijke repertoire van opera’s, oratoria, concerten, symfonieën, kamermuziek, liederen en klavierwerken. Studenten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de muziek van Beethoven tot vandaag de dag, kunnen vervolgens de cursus Westerse muziek van 1830 tot heden kiezen. Voor studenten met een speciale belangstelling voor de opkomst en ontwikkeling van lichte muziek is er de cursus Populaire muziek en jazz, waarin met name de ontwikkelingen op dit vlak in de Verenigde Staten worden verkend.

Studieprogramma

Deze minor bestaat uit drie verplichte cursussen en 1 verplichte keuzecursus en kan gestart worden in elk blok (maar bij voorkeur in blok 1).

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.