Medical Humanities

Let op: de inhoud van deze minor wordt uitgebreid met een derde cursus in blok 4. Informatie over deze cursus volgt later. Houd deze pagina goed in de gaten.

In de interdisciplinaire minor Medical Humanities leer je op basis van een variëteit van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden je blik op de gezondheidszorg verrijken. Zelfreflectie en het vermogen om verschillende perspectieven in te brengen staan centraal in de verschillende cursussen.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

2 verplichte cursussen en 2 keuzecursussen

Start

Blok 3

Coördinator

Dr. Tessa van Charldorp

Cursusoverzicht

Medical Humanities

Code minor

MEH-MINOR-24

Ingangseisen

Geen

Doel en inhoud

Wil jij ook helpen bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve en creatieve oplossingen in de zorg? Door het volgen van de minor Medical Humanities: een interdisciplinair perspectief op gezondheid krijg je een inleiding in het interdisciplinaire vakgebied Medical Humanities. Je volgt cursussen met studenten van zowel de Faculteit Geesteswetenschappen als Geneeskunde en mogelijk ook studenten van andere faculteiten. Ook de docententeams zijn veelal interdisciplinair. Een rode draad binnen de minor is de interdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld het thema vaccineren bestudeert vanuit een geschiedenis, medisch, communicatief en ethisch perspectief. Je leert hoe je conceptuele analyses maakt van een thema zoals vaccinatie vanuit verschillende disciplines waarmee je niet alleen beter inzicht krijgt in deze thematiek, maar je je ook beter kunt verplaatsen in de leefwereld van een patiënt. Studenten Geesteswetenschappen leren in deze minor hun kennis toepassen in een heel concreet medisch domein. Studenten Geneeskunde of biomedische wetenschappen leren medische thematiek te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Uiteindelijk leren alle studenten op basis van een variëteit van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden hun blik op de gezondheidszorg verrijken. Zelfreflectie en het vermogen om verschillende perspectieven in te brengen staan centraal in de verschillende cursussen.

Medical Humanities is een interdisciplinair vakgebied dat wordt gevormd door de structurele uitwisseling van kennis en inzichten in een samenwerking van enerzijds de (bio)medische wetenschappen en zorgdisciplines, en anderzijds geesteswetenschappelijke disciplines als ethiek, communicatie, filosofie, geschiedenis en (reflectie) op kunst. Het doel van Medical Humanities is een gedegen theoretisch begrip te ontwikkelen van thema’s als gezondheid, ziekte, patiëntenervaring, duurzame zorg, leven en dood. Hiermee krijgen studenten beter inzicht in de belevingswereld van patiënten en in het zorgsysteem, zodat zij in de praktijk aan innovatieve oplossingen kunnen werken.

Doelgroep

Deze interdisciplinaire minor is speciaal ontwikkeld voor studenten Geesteswetenschappen én studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen die interesse hebben in interdisciplinair denken en doen en meer willen weten over welke rol de geesteswetenschappen kunnen spelen binnen de gezondheidszorg. Studenten van andere faculteiten met belangstelling voor de behandelde onderwerpen zijn eveneens welkom. Ben je werkzaam in de zorg en heb je minimaal een HBO of WO bachelor afgerond? Dan ben je van harte welkom om in de vorm van contractonderwijs deel te nemen aan de cursussen binnen deze minor.

Studieprogramma

De minor bestaat uit de volgende twee verplichte cursussen:

 • Ethiek: technologie en AI in de zorg (FI2V20002, blok 3). Je verdiept je in de digitale, technologische en big data ontwikkelingen in de zorg en het gezondheidsdomein. Je denkt na over hoe we met al deze persoonlijke gegevens om moeten gaan, welke ethische afwegingen er zijn als een computer beter en sneller dan mensen diagnoses kan stellen, en wat dit betekent voor de toekomst van de gezondheidszorg.
 • Ziekenhuiscommunicatie (TL2V20001, blok 3). Je wordt je bewust van alle mogelijke vormen en facetten van communicatie in en rondom het ziekenhuis. Je leert het perspectief innemen van een patiënt en aan de hand hiervan breng je de patient journey in kaart. Je ontwerpt een communicatieproduct voor een specifieke patiëntendoelgroep en zet een kleinschalig onderzoek op waarmee je adviezen kunt formuleren over hoe je de patient journey kunt optimaliseren.  

Uit de volgende drie cursussen kies je er twee:

 • Narratieven in de geneeskunde (GNBA222518, blok 4). Je verdiept je in de centrale rol van verhalen in het omgaan met ziekte en hoe verhalen praktisch ingezet kunnen worden in de zorg. Je leert patiëntverhalen te ontlokken en analyseren, en gaat hierop reflecteren om zo uiteindelijk tot een beter begrip van de belevingswereld van patiënten te komen en een beter empathisch vermogen te ontwikkelen.
 • Geschiedenis en filosofie van de geneeskunde (GNBA228022, blok 4). Je krijgt een beter begrip van het huidige zorgsysteem in Nederland aan de hand van een inleiding in de geschiedenis van de geneeskunde. Aan de hand van voorbeelden van grote filosofische denkers kijk je naar de toekomst van de gezondheidszorg, waarbij de verschuiving van ‘het behandelen van ziekte’ naar ‘het helpen van mensen die met een ziekte moeten leven’ en de betekenis hiervan centraal staat.   
 • Nieuwe cursus Geneeskunde,  informatie volgt 

  Let op: zorg dat je je tijdig inschrijft voor de cursussen van Geneeskunde. Zij hebben andere inschrijfperiodes en een andere manier van inschrijven, dus check daarom goed hun website: https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/minors

  • Studenten Geesteswetenschappen kunnen de minor in hun profileringsruimte volgen.
  • Studenten Geneeskunde kunnen de minor deels (15 EC) volgen in hun keuzeruimte in jaar 2. Mocht je de hele minor willen volgen als Geneeskunde of biomedische wetenschappen student, kun je extra cursussen volgen buiten je curriculum om. Daarnaast kun je ook 1, 2, of 3 losse minorcursussen naar keuze in je profilerings- of keuzeruimte volgen.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.