Media en cultuur

De minor is bedoeld voor studenten die een brede interesse hebben in media en performance, van theater en dans, tot film, televisie en nieuwe media en die een overzicht van de beginselen op het gebied van Media en cultuur willen verkrijgen. Hoe kun je concrete vormen van media en vraagstukken rondom media analyseren en in een bredere historische en culturele context plaatsen? Daarbij wordt gekozen voor een cultuurwetenschappelijke en mediavergelijkende focus. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

8 keuzecursussen, waarvan je er 4 kiest

Start

Blok 1, 2, 3 of 4

Coördinator

Dr. Jasper van Vught

Cursusoverzicht

Media en cultuur

Code minor

MEC-MINOR-21

Ingangseisen

Geen (niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Media en cultuur).

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 3 juni en 21 juni 2024
Start blok 3 of 4: tussen 4 november en 22 november 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Je wordt vertrouwd gemaakt met de geschiedenis van het medialandschap en hoe dit, mede onder invloed van technologische ontwikkelingen, is veranderd. Je bestudeert hoe de relaties tussen verschillende media in dit landschap steeds veranderen en leiden tot een vervaging van grenzen tussen media en het ontstaan van nieuwe grenzen. Daarnaast maak je kennis met de basisconcepten voor de analyse van theater/dans, film, televisie en nieuwe media en met de meest gangbare methodes van het cultuurwetenschappelijke onderzoek naar media.

  Studieprogramma

  Deze minor bestaat uit acht keuzecursussen (30 EC). Je mag vier cursussen (waarvan maximaal 2 op niveau 1) uit onderstaande overzicht kiezen en op deze manier zelf de minor samenstellen. . 

  Cursus Inleiding in film

  Alleen studenten van de faculteit Geesteswetenschappen (UU) kunnen zich via Osiris inschrijven voor de cursus Inleiding film in blok 3. Ben je een student van buiten de faculteit Geesteswetenschappen én sta je ingeschreven voor de minor Media en Cultuur? Neem in dat geval contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen (Studiepunt.gw@uu.nl) om je in te schrijven.

  Studenten Communicatie- en informatiewetenschappen

  Als je CIW studeert mag je de cursus ME2V15011 Inleiding nieuwe media niet volgen. 

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.