Literatuurwetenschap

In de minor Literatuurwetenschap leer je de belangrijkste aspecten kennen van het denken over literatuur en haar rol in de maatschappij. Je krijgt daarnaast een overzicht van de Europese literatuurgeschiedenis. Deze minor is een goede voorbereiding voor een masterprogramma op dit terrein.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Flore Janssen

Cursusoverzicht

Literatuurwetenschap

Code minor

LIT-MINOR-19

Ingangseisen

Geen (niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Literatuurwetenschap/Literary Studies)

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 10 juni 2024 13.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én de losse cursussen!

Inhoud 

Deze opleidingsminor is voor studenten die een eerste introductie in de literatuurwetenschap willen. De (deels Engelstalige) minor laat zien wat Literatuurwetenschap inhoudt, welke vragen worden gesteld, en welke concepten en methodes worden gebruikt om deze te beantwoorden. Studenten krijgen een overzicht van het denken over literatuur en een theoretische verdieping rond de rol van literatuur in de samenleving. Deze opleidingsminor is een goede voorbereiding op een masteropleiding binnen het vakgebied.

  Studieprogramma

  De minor Literatuurwetenschap bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC): 

  1. Introduction to Literary Studies/Inleiding Literatuurwetenschap. Deze cursus verkent de wetenschappelijke discipline Literatuurwetenschap/Literary Studies (Comparative Literature). Studenten leren teksten te benaderen vanuit een literatuurwetenschappelijk perspectief. Welke vragen worden gesteld en welke begrippen, bronnen en methoden worden gebruikt om die vragen te beantwoorden?
  2. Close Reading is een inleiding in de methode van het grondig lezen en analyseren, van proza (korte verhalen) en poëzie.
  3. Cultural Criticism. Studenten verwerven in deze Engelstalige cursus repertoirekennis van de literatuurtheorie en/als cultuurkritiek. Ze leren literaire teksten te analyseren en te interpreteren in het licht van de belangrijkste cultuurkritische teksten van de 19de eeuw en 20e eeuw.
  4. Current Debates in Literary Studies. Voortbouwend op Cultural Criticism in periode 3 wordt de verkenning van moderne benaderingen voortgezet met discussies uit de 21e eeuw.

  LET OP: Heb je eerder Tlc-Literary Studies, an Introduction (TL2V18001) afgerond, dan moet je in plaats van Lit-Introduction to Literary Studies (LI1V18001) de cursus Lit-Literary History 1: Antiquity and Middle Ages (LI1V21001) volgen. Neem hiervoor contact op met de Examencommissie van je opleiding.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.