Literatuurwetenschap

In de minor Literatuurwetenschap leer je de belangrijkste aspecten kennen van het denken over literatuur en haar rol in de maatschappij. Je krijgt daarnaast een overzicht van de Europese literatuurgeschiedenis. Deze minor is een goede voorbereiding voor een masterprogramma op dit terrein.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Paul Bijl

Cursusoverzicht

Literatuurwetenschap

Code minor

LIT-MINOR-19

Ingangseisen

Geen (niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Literatuurwetenschap/Literary Studies)

Aansluitende masters
Aanmelden tussen 30 mei en 24 juni 2022

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud 

Deze opleidingsminor is bedoeld voor studenten die een eerste introductie in de literatuurwetenschap willen. De deels Engelstalige minor laat zien wat Literatuurwetenschap inhoudt, welke vragen deze discipline probeert te beantwoorden en hoe zij dat aanpakt. Je krijgt een overzicht van het denken over literatuur en een theoretische verdieping rond de rol van literatuur in de samenleving.

  Studieprogramma

  De minor Literatuurwetenschap bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC): 

  1. Introduction to Literary Studies/Inleiding Literatuurwetenschap is een verkenning van de wetenschappelijke discipline Literatuurwetenschap/Literary Studies (Comparative Literature). Welke vragen worden gesteld en welke bronnen en methoden worden gebruikt om die vragen te beantwoorden?
   Als je al eerder de cursus Tlc-Literary Studies, an introduction (TL2V18001) hebt gehaald, moet je in plaats van deze cursus de cursus Lit-Literary History 1: Antiquity and Middle Ages (LI1V21001) kiezen. Neem hiervoor contact op met de Examencommissie van je opleiding.
  2. Close Reading is een inleiding in grondig lezen en analyseren, van proza (korte verhalen) en poëzie.
  3. In het Engelstalige Cultural Criticism doe je repertoirekennis op op het gebied van de literatuurtheorie als cultuurkritiek. Je leert literaire teksten te analyseren en te interpreteren in het licht van de belangrijkste cultuurkritische teksten van de 19de eeuw tot heden.
  4. Current Theories and World Literature: in aansluiting op het vak in blok 3 gaat de verkenning van moderne benaderingswijzen door, maar nu wordt het terrein uitgebreid naar discussies rond de wereldliteratuur.

  De eerste 2 cursussen in deze minor worden in het Nederlands en Engels aangeboden in parallelle groepen. Je kunt in principe per cursus de taal kiezen, maar het is ook mogelijk dat er vanwege efficiënt vullen van de groepen een plaats in een bepaalde taalgroep wordt toegewezen.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.