Kunstmatige intelligentie

In de interdisciplinaire minor Kunstmatige intelligentie bestuderen we de menselijke cognitie vanuit meerdere disciplines: psychologie, taalkunde en filosofie, maar ook informatica en de logica.

Samenvatting

Aantal EC

30

Aantal cursussen

4 (je kunt kiezen uit 10 cursussen)

Start

Blok 1 en 3

Coördinator

Ruben van Doorn

Cursusoverzicht

Kunstmatige intelligentie

Code minor

KIM-MINOR-22

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor gelden ingangseisen:

 • Inleiding Adaptieve Systemen: Modelleren en Programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen)
 • Computationele linguïstiekFormele en natuurlijke talen (of een vergelijkbare cursus)
 • Machine Learning I: Modelleren en programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen)
Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1: tussen 3 juni en 21 juni 2024
Start blok 3: tussen 4 november en 22 november 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

Bij de minor Kunstmatige intelligentie staan twee vragen centraal:

 • Hoe kunnen we intelligentie nabootsen met computers?
 • Hoe kunnen we de computer gebruiken om meer van menselijk gedrag te begrijpen?

Het beantwoorden van deze vragen vereist een brede aanpak, waarin de menselijke cognitie bestudeerd wordt vanuit psychologie, taalkunde en filosofie, en waarvoor de benodigde technieken geleverd worden door de informatica en de logica. In deze interdisciplinaire minor proef je aan al deze vakgebieden.

Doel

Je leert verschillende aanpakken binnen de cognitiewetenschap kennen, en leert over de werking van de hersenen. Een belangrijk onderdeel van cognitie is taal. Je bestudeert structuren van natuurlijke taal, en manieren voor de computer om hiermee om te gaan. Je gaat zelf aan de slag met het modelleren en formaliseren van cognitieve processen. Je leert daartoe programmeren in de taal C#, en je werkt met verschillende op de natuur geïnspireerde modellen zoals genetische algoritmen en neurale netwerken.

Voorbereiding master

De minor geeft geen toegang tot een specifieke master. Afhankelijk van je major en de verdere inrichting van je bacheloropleiding kan de minor wel een onderdeel zijn van een goede voorbereiding op de master Artificial Intelligence. Ben je geïnteresseerd in deze master? Dan is het belangrijk dat je in je bachelor cursussen opneemt waarin je kennismaakt met logica en met programmeren.  De cursussen Logische methoden voor KI I en Modelleren en programmeren zijn dan goede keuzes voor deze minor.

Neem voor advies over de inrichting van je bachelor contact op met de studieadviseur van je eigen opleiding of met de mastercoordinator van AI via admissions-ai-master@uu.nl.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de minor Kunstmatige Intelligentie bestaat uit 4 cursussen (30 EC), te kiezen uit 10 cursussen. Let bij de keuze van deze vier cursussen op

 1. overlap met je eigen major
 2. voorbereiding op de master AI en
 3. ingangseisen.

Voor advies over de samenstelling van je minor kun je terecht bij de studieadviseur van Kunstmatige intelligentie, Ruben van Doorn.

Cursussen bij andere faculteiten

De cursus Inleiding cognitiewetenschap in blok 1 wordt door de faculteit Sociale Wetenschappen aangeboden. Daarnaast zijn er ook twee cursussen van Betawetenschappen: Modelleren en programmeren (blok 2) en Natuur en berekening (blok 3). Zie het kopje Aanmelden en inschrijven voor meer informatie over inschrijven voor cursussen bij andere faculteiten.

Ingangseisen & vakkenpakket

Voor sommige cursussen in deze minor zijn andere cursussen uit de minor vereist of aanbevolen als voorkennis:

 • Het is aanbevolen om Natuur en berekening alleen te volgen als je zowel Modelleren en programmeren als Wiskunde voor KI gevolgd hebt (of vergelijkbare cursussen).
 • Het is aanbevolen om Computationel Linguistics alleen te volgen als je Formal and Natural Languages (voorheen: Inleiding taalkunde voor KI) gevolgd hebt (of een vergelijkbare cursus).
 • Voor de cursus Machine Learning I gelden de cursussen Modelleren en programmeren en Wiskunde voor KI (of vergelijkbare cursussen) als ingangseis. 

Overlap met je eigen major

Studeer je Psychologie of Informatica? Dan volg je in je major al cursussen die sterk lijken op sommige van bovenstaande cursussen. Je kunt deze dan niet in je minor opnemen.

 • Studeer je Psychologie? Dan kun je Inleiding cognitiewetenschap niet in je minor opnemen.
 • Studeer je Informatica? Dan kun je Logische methoden voor KI I (voorheen Inleiding logica), Wiskunde voor KI, Modelleren en programmeren niet opnemen in je minor.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet. 

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.