Klimaatfysica

(Minor)

De doelgroep van deze minor zijn studenten van een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde) en hbo-studenten technische natuurkunde of vergelijkbare opleidingen. In deze minor maakt de student kennis met de fysische, dynamische en chemische principes die het klimaatsysteem bepalen, op inleidend tot gevorderd niveau. De cursussen kunnen zo gekozen worden dat de nadruk meer op de fysische of dynamische aspecten van het klimaatsysteem ligt. De minor is een goede voorbereiding op de master Climate Physics maar biedt geen directe toegang tot deze of specifieke andere masters.

Studieprogramma

Vrije keuze cursussen

  • Atmosfeer en Oceaan dynamica (NS-157b, 7.5 EC niveau 1)
  • Klimaatverandering in context (BETA-B1KLC, 7.5 EC niveau 1)
  • Klimaatdynamica (NS-264b, 7,5 EC niveau 2)
  • Stromingsleer en transportverschijnselen (NS-265b, 7,5 EC niveau 2)
  • Geofysische stromingsleer (NS-353b, 7,5 EC niveau 3)
  • Turbulentie in vloeistoffen (NS-376b, 7,5 EC niveau 3)

Voor deze minor (30 EC) kiest de student minimaal 3 van de bovengenoemde cursussen, de 4de cursus kan gekozen worden uit de bachelor natuur- en sterrenkunde major gebonden (keuze)cursussen. Mocht de student willen instromen in de master Climate Physics dan wordt aangeraden het niveau 3 vak Geofysische stromingsleer te volgen. Cursussen aangeboden door het departement Natuur- en Sterrenkunde zijn te vinden in het Cursusoverzicht van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde.

Ingangseisen

Een vwo-profiel natuur en techniek, of het profiel natuur en gezondheid aangevuld met (VWO examenvakken) natuurkunde en wiskunde B. Aanbevolen is het met succes gevolgd hebben van wiskundecolleges waarin differentiaal en integraalrekening behandeld is. Dit kan door het volgen van wiskundecolleges binnen de eigen opleiding of binnen de opleiding natuur- en sterrenkunde. Bekijk verder ook de ingangseisen van de individuele vakken die je wilt volgen.

Studentenprofiel

De minor is bedoeld voor studenten studerend in een bètabachelor (wiskunde, geofysica, scheikunde) en hbo-studenten technische natuurkunde of vergelijkbare opleidingen. Belangrijk is een goede voorkennis van wiskunde en basis natuurkundevakken. Deze kennis kan verkregen worden door het volgen van cursussen binnen de eigen opleiding of door het volgen van vakken binnen de bachelor natuur- en sterrenkunde.

Aanmelden en inschrijven
Cursuscode :  NS-MFOK