Islam

In de minor Islam maak je kennis met de islam in al zijn variatie en complexiteit. De minor helpt je begrijpen hoe moslims tot zeer uiteenlopende levensstijlen en politieke keuzes komen.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Joas Wagemakers

Cursusoverzicht

Islam

Code minor

ISL-MINOR-17 

Ingangseisen

Zie Cursusplanner voor specifieke eisen per cursus

Aansluitende masters
  • Religie en samenleving (naast deze minor moet je ook nog een cursus in de religiewetenschappen volgen als ingangseis)
  • Religious Studies (naast deze minor moet je ook nog een cursus in de religiewetenschappen volgen als ingangseis)
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

Met ongeveer 1,6 miljard aanhangers is de islam na het christendom de grootste wereldgodsdienst. De aandacht voor deze religie is in het westen de laatste decennia sterk toegenomen. Dit komt voor een deel door islamitisch radicalisme en zijn rol in internationale conflicten. Voor een ander deel heeft het te maken met een flinke toename van het aantal moslims in West-Europa. Er woedt een heftige maatschappelijke debat over de relatie tussen Europa en de islam. Niet zelden wordt dat debat gevoerd op basis van een versimpeld beeld van de islam. In deze minor komt de islam in al zijn gevarieerdheid en complexiteit aan bod.

Doelgroep

De doelgroep van de minor is breed: studenten uit alle bacheloropleidingen, ongeacht hun eigen religieuze of niet-religieuze achtergronden. De minor beoogt je op te leiden met een gedegen feitenkennis over de islam en inzicht in de veelvormigheid van de islamitische traditie en leer je begrijpen welke mogelijkheden moslims hebben om hun religie in verband te brengen met de sociale, culturele en politieke omgeving. Zo kun je op evenwichtige en onderbouwde manier je eigen positie bepalen in het debat over de islam en daar een constructieve bijdrage aan leveren.

Studieprogramma

De minor Islam bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC) die je helpen te begrijpen hoe moslims ondanks een gezamenlijke geloofsovertuiging tot zeer uiteenlopende levensstijlen en totaal tegengestelde politieke keuzen kunnen komen. 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.