Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

Minor

Deze minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in vraagstukken van interdisciplinariteit met betrekking tot theorievorming en empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten van niet-sociaalwetenschappelijke opleidingen die geïnteresseerd zijn in sociale verschijnselen en de manier waarop sociale wetenschappers hun licht op deze theorie laten schijnen behoren tot de doelgroep van deze minor.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Masterprogramma's

De minor geeft géén toegang tot de academische masters Interdisciplinaire sociale wetenschap (zie toelatingseisen van het desbetreffende masterprogramma).

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Jochem Thijs, tel. (030) 253 5560 en e-mail j.c.thijs@uu.nl.