Griekse taal & cultuur in de Europese traditie

In de minor Griekse taal en cultuur in de Europese traditie volg je cursussen Griekse taalverwerving op inleidend en verdiepend niveau. Daarnaast besteden we aandacht aan de Griekse literatuur van de oudheid en de doorwerking daarvan tot in de huidige tijd. 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

3 verplichte cursussen en een keuzecursus

Start

Blok 1

Coördinator

Prof. dr. Els Rose

Cursusoverzicht

Griekse taal & cultuur in de Europese traditie

Code minor

GRI-MINOR-20

Ingangseisen

Geen

Aansluitende masters

 

Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

In deze minor komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de belangrijkste representanten van de Griekse literatuur uit de oudheid
 • morfologische en syntactische aspecten van Griekse bronteksten op gevorderd niveau
 • interpretatie van Griekse teksten
 • klassiek-Griekse teksten vertalen in goed Nederlands
 • de historische en culturele context van de Griekse literatuur uit de oudheid
 • de doorwerking van relevante thema’s uit de Griekse literatuur tot in de huidige tijd in verschillende genres en media

Verder besteden we in verschillende cursussen aandacht aan academische vaardigheden ter voorbereiding op het BA-eindwerkstuk.

  Heb je voorkennis van de Griekse taal?

  Als je voorkennis hebt van de Griekse taal en je denkt te kunnen instromen in een hogere taalverwervingscursus, neem dan contact op met ​de coördinator van deze minor, Prof. dr. Els Rose. Met haar kun je de mogelijkheden van een vervangende cursus onderzoeken.

  Een aangepast minorprogramma moet je aanvragen bij de examencommissie van je eigen opleiding. De examencommissie zal in overleg met de minorcoördinator bekijken of dat mogelijk is.

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.