Goede, ware en schone

In de minor Het goede, het ware en het schone is het hoofddoel om kennis te maken met filosofie. Je krijgt een inleiding in de grote auteurs, ideeën en vragen binnen dit vakgebied.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Maarten van Houte

Cursusoverzicht

Het goede, het ware en het schone

Code minor

GWS-MINOR-14

Ingangseisen

Geen (NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Filosofie). Zie de Cursusplanner voor specifieke eisen per cursus.

Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

Deze minor biedt een algemene inleiding in grote auteurs, ideeën en vragen die in de filosofie centraal staan. Filosofie is van oudsher verbonden met reflectie op een aantal fundamentele kwesties. Denken over wat juist is (het goede) is het domein van de moraal, en heeft een duidelijk verband met de politieke filosofie. Denken over waarheid en de mogelijkheid om deze te kennen is het domein van de kennisleer, de filosofische logica en de wetenschapsfilosofie. Denken over het schone gebeurt in de esthetica en de filosofie van de kunsten.

Doel

In deze minor is kennismaking met filosofie het hoofddoel, waarbij de basisdomeinen het Goede, het Ware en het Schone elk in een cursus aandacht krijgen. De eerste cursus is vooral historisch gericht. Ook in de overige 3 cursussen wordt veelvuldig gerelateerd aan de klassiekers. Het lezen van primaire teksten neemt hierbij een belangrijke functie in. De minor is bedoeld voor iedereen die de bachelor niet wil afronden zonder een eerste kennismaking met de westerse filosofie zoals die zich van de klassieke oudheid tot nu heeft ontwikkeld.

Studieprogramma

De minor Het Goede, het Ware en het Schone bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC).

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.