Geschiedenis

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze minor. Als je al ingeschreven staat, kun je de minor nog wel afmaken. Vanaf collegejaar 2023-2024 wordt deze minor niet meer aangeboden.

In de minor Geschiedenis kijken we naar de ontwikkeling van de Oudheid tot aan het heden. Door een goede kennis van het verleden, kunnen we ook het heden beter begrijpen.
 

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Blok 1 of 3

Coördinator

Dr. Joep Schenk

Cursusoverzicht

Geschiedenis

Code minor

GES-MINOR-21

Ingangseisen

Geen (niet open voor studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis en History). 

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1: tussen 30 mei en 24 juni 2022
Start blok 3: tussen 31 oktober en 25 november 2022

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud minor

De werkelijkheid waarin wij leven is complex. Er zijn verschillende manieren waarop we die complexiteit kunnen begrijpen. Een belangrijke weg tot dat begrip loopt via de geschiedenis. Kennis van het verleden helpt ons om onze huidige samenleving in perspectief te plaatsen, geeft ons antwoorden op de vraag waarom de wereld is zoals zij is: hoe de politieke situatie van vandaag is ontstaan, wat de achtergronden zijn van de armoede in een groot deel van de wereld en waarom wij denken zoals wij denken.

Doel

Om tot een beter begrip te komen van de werkelijkheid trekt de historicus lange lijnen. Vandaar dat in deze opleidingsminor Geschiedenis de ontwikkeling van de Oudheid tot heden aan bod komt. We laten niet alleen zien wat de meest nabijgelegen bredere achtergronden van de moderne wereld zijn ((vroeg)moderne Geschiedenis en Eigentijdse Geschiedenis) maar grijpen ook terug op de vroegste geschiedenis waarin de fundamenten van onze huidige samenleving zijn gelegd. In deze opleidingsminor van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis maak je kennis met een andere academische discipline. Je krijgt een breder perspectief, verwerft historische kennis, en krijgt inzicht in de methoden, concepten en toepassingen die daar worden gebruikt. Door verder te kijken verder dan je eigen studieprogramma, leer je hoe andere vakgebieden denken en werken.

Na afloop van de minor heb je:

 • Kennis van, en inzicht in het verleden van de oudheid tot de dag van gisteren;
 • Kennisgemaakt met de belangrijkste historische onderzoeksmethoden en -technieken en geleerd deze toe te passen op concrete casussen;
 • Inzichten verworven over het belang van het verleden om het heden beter te kunnen begrijpen;
 • Academische vaardigheden als academisch schrijven en onderzoeken geoefend en toegepast.

Aansluitende BA opleidingen

De minor Geschiedenis kan een goede aansluiting zijn op een BA programma voor universitaire bachelorstudenten die zich willen verdiepen in verschillende historische periodes, historische onderzoeksmethodes, en die geïnteresseerd zijn in het belang van de geschiedenis voor het begrijpen van onze hedendaagse samenleving. In het bijzonder kan deze minor interessant zijn voor studenten PPE, economie, rechten, sociologie, en bestuurs- en organisatiewetenschap.

  Studieprogramma

  De minor Geschiedenis bestaat uit 4 cursussen (30 EC). Je kunt in blok 1 of in blok 3 met de minor starten. Als je in blok 3 start, volg je in het daarop volgende jaar de cursussen Oudheid en Middeleeuwen. 

  Aanmelden en inschrijven

  Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

  Meer weten?

  Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.