Game Studies

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur. De minor is geschikt voor studenten die hun kennis over het fenomeen games willen verdiepen en voor studenten die spel en spelen vanuit een bredere context willen begrijpen en benaderen vanuit verschillende perspectieven (zoals onder andere media-analytisch, artistiek, filosofisch, communicatiewetenschappelijk).

Samenvatting

Code minor

GAM-MINOR-14

Ingangseisen

Zie Cursusplanner voor specifieke toegangseisen per cursus

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Coördinator

Dr. Stefan Werning 

Aanmelden tussen 30 mei en 13 juni 12.00

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én de losse cursussen!

Inhoud

De cursussen binnen deze minor bieden studenten een verdiepend en samenhangend overzicht van spel en spelen als cultureel fenomeen dat, vooral via computergames en gamification, een steeds grotere populariteit geniet en in veel opzichten een centrale plaats inneemt in de hedendaagse mediacultuur. Speciale aandacht gaat uit naar methoden waarmee games kunnen worden bestudeerd vanuit een media- en cultuurperspectief, zoals affordance analysis, procedurele retoriek, creative practice research of kritische discoursanalyse..

Binnen de minor kunnen studenten verschillende aspecten van het vakgebied Game Studies bestuderen, zoals hedendaagse games en gamecultuur; de rol van games in de samenleving, b.v. in het kader van de zogenaamde Green Media en duurzaamheid; de persuasieve en communicatieve kracht van serious games en gamification; de rol van games en gerelateerde digitale technologieën bij de constructie van individuele en collectieve identiteit. In aanvulling op de curriculaire cursussen kunnen studenten praktisch werken met games via ontwerpoefeningen in cursussen en thematische workshops. Voor een overzicht van dergelijke lopende extra-curriculaire activiteiten of om te bespreken hoe praktijkgerichte opdrachten in je minorcursussen kunnen worden opgenomen, kan je contact opnemen via email met Stefan Werning, minorcoördinator.

Voorbereiding master

De minor Game Studies is een goede voorbereiding op de masters New Media and Digital Culture en Media, Art and Performance Studies. De minor maakt onderdeel uit van het universitaire focusgebied Game research, waarin game-onderzoek uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en computerwetenschappen wordt gecombineerd.

Studieprogramma

De minor Game Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn met de minor en de cursus CI3V14103 Speelse communicatie nog niet hebben behaald volgen in 2022 de cursus ME3V21006 Serious Games en Gamification.
Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn met de minor en de cursus CI3V14104 Mobiele communicatie nog niet hebben behaald volgen in 2022 de cursus CI3V14404 Digitale identiteit. 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

NB: studenten van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschap met verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit hebben 7.5 EC overlap. De student volgt daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats.

De minor Game Studies is ook kernpakket voor studenten TCS en LAS.

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten van de bachelor Media en cultuur met verdiepingspakket Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

 

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.