Franse taal en cultuur

In de minor Franse taal en cultuur leer je over de verwerving van Frans als vreemde taal, de taalkundige aspecten van het Frans en de Franse geschiedenis. Je leert zowel mondelinge en schriftelijke als luistervaardigheden, zodat je een goede basisvaardigheid Frans hebt na afronding van de minor.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Cursusoverzicht

Franse taal en cultuur

Start

Blok 1

Coördinator

Dr. Marco Bril

Code minor

FRA-MINOR-14

Ingangseisen
  • De minor is toegankelijk voor studenten van binnen en buiten de faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal het ERK-niveau B1/B1+ voor Frans, of VWO6-niveau
  • Deze minor staat niet open voor bachelorstudenten Franse taal en cultuur
Aansluitende masters
Aanmelden tussen 3 juni en 21 juni 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

De minor Franse taal en cultuur is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in de Franse taal en cultuur, en daarnaast meer willen leren over de verwerving van het Frans als vreemde taal, en taalkundige aspecten van het Frans en de Franse geschiedenis. In een Europese en internationale context waarin de kennis van een tweede of zelfs een derde taal onmisbaar is, biedt deze minor de student de mogelijkheid om in een van de grote talen van Europa en daarbuiten te leren communiceren en een land met een rijke geschiedenis en een bruisend cultureel leven te ontdekken.

Het schema van deze minor is als volgt:

  • 2 cursussen in blok 1
  • 1 cursus in blok 2
  • 1 cursus in blok 3

Je moet eerst de cursus Fra1 volgen om de cursus LC2 te mogen volgen.

Studieprogramma

De minor Franse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC). In de cursussen van deze minor maak je kennis met de volgende aspecten van de Franse taal en cultuur:

  • de essentiële aspecten van de Franse taal in de praktijk, waarbij alle vaardigheden aan bod komen: spreken, luisteren, schrijven en lezen, zodat zij aan het einde van de minor ten minste de volgende ERK-niveaus hebben bereikt: ten minste B2 voor schrijven/spreken en ten minste B2+ voor lezen/luisteren. Deze vaardigheden worden opgedaan tijdens de cursussen Français 1 (Fra1) in blok 1 en Français 2 (Fra2) in blok 2. Afhankelijk van de voorkennis kunnen de eindniveaus ook hoger zijn. Daarnaast worden in Fra1 en Fra2 de woordenschat en de kennis van de grammatica sterk uitgebreid;
  • de grondbeginselen van de Franse taalkunde in de cursus Langue et Analyse Linguistique (Lin1) (blok 1): je leert vanuit een taaltheoretisch oogpunt naar taal te kijken, en de taal te plaatsen in een bredere context, zowel historisch (taalverandering) als geografisch (francofonie);
  • de grondbeginselen van de  Franse letterkunde in de cursus Entre révolutions politiques et littéraires (LC2) (blok 3): studenten krijgen inzicht in de Franse letterkunde en de historische gebeurtenissen die hieraan hebben bijgedragen. 

Aan het einde van de minor kun je je op B2/B2+-niveau in het Frans uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, en in realistische communicatiesituaties op een voldoende niveau functioneren. Dit proces wordt versterkt door de parallelle leerlijn luistervaardigheid (zelfstudie in blok 1 en 2), en door de inzichten in de Franse taal die worden opgedaan bij de cursus Langue et Analyse Linguistique. Dankzij dat niveau heb je voldoende basis voor het lezen en analyseren van teksten uit verschillende contexten (van krantenartikelen tot korte wetenschappelijke teksten) in de letterkundecursus Entre révolutions politiques et littéraires.  

Ingangseisen

Om in staat te zijn deze minor te kunnen volgen, wordt sterk aangeraden minimaal het ERK-niveau B1/B1+ voor Frans te hebben, omdat alle cursussen in het Frans worden gegeven. Frans op 6 vwo-niveau kan als goede basis dienen voor het volgen van deze minor. Je moet eerst de cursus  Français 1 (Fra1) gevolgd hebben om de cursus Entre révolutions politiques et littéraires (LC2) te mogen volgen. Voor Français 1 (Fra1) en Français 2 (Fra2) is de beheersing van het Nederlands vereist.N.B. Deze minor kan NIET worden gevolgd door bachelorstudenten Franse taal en cultuur.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.