Farmaceutische Wetenschappen

(Minor)

In de huidige wereld spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Er is een groeiende behoefte aan meer informatie over geneesmiddelen. Denk hierbij aan informatie over nieuwe innovatieve geneesmiddelen, vaccines, gentherapeutica en resistentie tegen geneesmiddelen. Ook is er meer behoefte aan geneesmiddelen op maat. Om aan de vraag te voldoen zijn wetenschappers op tal van terreinen, zoals de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmaceutische wetenschappen, bezig met geneesmiddelonderzoek.

In deze minor maak je kennis met het vakgebied van de farmaceutische wetenschappen. Welke cursussen je kunt volgen, hangt af van je interessegebied, de ingangseisen van de cursussen en van je vooropleiding. Daarbij kun je kiezen voor een pakket waarbij je meer te weten komt over planten en geneesmiddelen, ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe trends op het gebied van geneesmiddelen.

De minor in Utrecht geeft studenten een inkijk in de cursussen van de Farmaceutische wetenschappen, maar geeft geen garantie op toelating tot de master Farmacie.

De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.

Studieprogramma

Het studieprogramma voor de minor Farmaceutische Wetenschappen bestaat uit de volgende onderdelen (zie voor omschrijvingen de Onderwijscatalogus):

7,5 EC te kiezen uit:

7,5 EC te kiezen uit:

15 EC te kiezen uit:

Een studiejaar bestaat uit vier periodes. Je kunt per periode twee cursussen kiezen van elk 7,5 EC die in verschillende timeslots zitten. Je hebt daarmee onderstaande mogelijkheden:

 Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Timeslot ADFA-BA113FA-BA211FA-BA111
of
FA-BA112
of
FA-BA113
FA-BA211
Timeslot BCFA-BA313
of
FA-BA314
FA-BA204
of
FA-BA304
FA-BA311
of
FA-BA314
FA-BA204
of
FA-BA304

Ingangseisen

Als ingangseis voor deze minor geldt dat de student een universitaire opleiding volgt en beschikt over basiskennis van biochemie en van celbiologie. Kijk daarnaast goed per vak wat de ingangseisen zijn, deze vind je in de onderwijscatalogus.

De minor Farmaceutische Wetenschappen is niet bedoeld voor studenten Farmacie.

Meer weten?

Voor vragen kun je je wenden tot de studieadviseur.