Cultuur, communicatie en nieuwe media

NB: deze minor wordt in het collegejaar 2023-2024 voor het laatst aangeboden!

De media zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Radio en televisie, internet, mobiele telefoons en computergames, maar ook kranten en tijdschriften bepalen in toenemende mate de manier waarop we werken, diensten verlenen, communiceren, ons vermaken en ons cultureel uitdrukken. Als je geïnteresseerd bent in deze onderwerpen kun je de minor Cultuur, communicatie en nieuwe media volgen.

De invloed van de media op onze cultuur (en omgekeerd) is het centrale thema van deze minor, die wordt aangeboden door docenten van de opleidingen Interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) en Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

De minor bestaat uit een aantal vakken waarin verschillende benaderingen en verschillende thema's aan bod komen: naast het internet en sociale netwerksites bijvoorbeeld ook populaire cultuur, televisie, film en lectuur. De eerste twee en het laatste vak zijn verplicht; in blok 3 kan een keuze gemaakt worden uit twee.

Als je meer wilt weten over de inhoud en de leerdoelen van deze vakken, en dus ook van de minor als geheel, ga dan naar de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor.

Studentenprofiel

Studenten met een achtergrond in de antropologie, psychologie, pedagogiek, sociologie, algemene sociale wetenschappen of letteren: taal- en cultuurstudies, film- en theaterwetenschappen, die interesse hebben in kunst en cultuur.

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Masterprogramma's

Deze minor geeft onder bepaalde voorwaarden toegang tot het masterprogramma New Media and Digital Culture. Bekijk de site van dit masterprogramma voor meer informatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de minor, dr. Luzia Heu (l.c.heu@uu.nl).