Culturele diversiteit

Studenten kunnen via de minor Culturele diversiteit kennis maken met verschillende invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen. 

De minor biedt ruime keuzemogelijkheden waardoor studenten zich vooral in de verdiepingsfase (cluster B) kunnen toeleggen op een domein dat hun interesse heeft. Thema’s als opvoeding en ontwikkeling, hulpverlening, globalisering, trauma, migratie en de multiculturele samenleving zijn te kiezen uit het cursusaanbod (kijk voor een inhoudelijke beschrijving van iedere cursus onder 'Studieprogramma').

Studenten kunnen kiezen voor een subcluster 'Gedragswetenschappen & Culturele diversiteit' of 'Maatschappijwetenschappen & Culturele diversiteit'.

De minor geeft geen directe toegang tot een bepaald masterprogramma.

Ingangseisen

Voor deze minor zijn er geen ingangseisen.

Studentenprofiel

De minor is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Utrecht en studenten van andere universiteiten. Het aanbod van de minor is verspreid over het 2e en 3e jaar maar kan ook eventueel binnen een jaar afgerond worden, afhankelijk van de vakkenkeuze.

Er mag maximaal 1 cursus uit een minor overlappen met de cursussen die gevolgd zijn binnen de major (major verplicht en major keuze).

Minorverklaring

Als je student van de Universiteit Utrecht bent wordt de minor op je officiële cijferlijst vermeld (mits je aan alle eisen hebt voldaan uiteraard).

Als je geen student van de Universiteit Utrecht bent en de minor als bijvakstudent volgt, kan het handig zijn een minorverklaring aan te vragen. Hiermee kun je aantonen de minor succesvol te hebben afgerond. Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald kun je de minorverklaring aanvragen via het tabblad Zaak in Osiris Student. Je moet dan wel voor de minor zijn inschreven.

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met prof. dr. M. de Haan (M.J.deHaan@uu.nl). Voor alle andere vragen kun je terecht bij de onderwijsondersteuning van Pedagogische Wetenschappen: pedagogiek@uu.nl.