Bruggenbouwers: over de grenzen van je eigen discipline

In de minor Interdisciplinariteit doe je met een groep studenten onderzoek waarin iedereen vanuit een eigen specialisatie werkt. Een groep bestaat bijvoorbeeld uit een student geschiedenis, biologie en sociale geografie of juist duurzame ontwikkeling, filosofie en culturele antropologie. Met wie je samenwerkt hangt af van het probleem dat je gaat onderzoeken.

Samenvatting

Aantal EC

15 EC aangevuld met 2 cursussen buiten je eigen discipline.

Aantal cursussen

4

Start

Blok 3 of 4

Coördinator

Rianne van Lambalgen en Coco Kanters

Cursusoverzicht

Wat is interdisciplinariteit?

Code minor

IOM-MINOR-20

Ingangseisen

Minimaal 60 EC in je eigen bacheloropleiding

Aanmelden tussen 30 oktober en 24 november 2023

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Bij interdisciplinariteit zoek je de verbreding en antwoord op complexe en maatschappelijk relevante vragen die niet door één enkele discipline te beantwoorden zijn. De minor bevat 2 verplichte cursussen waarin je leert hoe je de verschillende inzichten die iedere discipline levert kunt combineren tot één allesomvattend inzicht. Op die manier kun je een antwoord op je onderzoeksvraag geven dat een beter inzicht levert dan alle losse inzichten apart.

Tijdens deze minor ontwikkel je ook vaardigheden in samenwerken, analyseren, academisch schrijven en connectief denken. Dit zijn vaardigheden die je ook heel goed in kunt zetten bij vakken die je binnen je opleiding volgt of later in de beroepspraktijk waar je gaat werken. Als je de minor met succes hebt afgerond, dan kun je jezelf een interdisciplinaire wetenschapper noemen.

Studieprogramma

De minor Wat is interdisciplinariteit bestaat uit 2 cursussen van de opleiding Liberal Arts and Sciences. Daarnaast vul je, in overleg met de cursuscoördinator, de minor aan met 2 cursussen buiten je eigen discipline om de minor in je examenrprogramma te kunnen laten meetellen als minor. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie van je opleiding:

Aansluiting bachelors

De minor Wat is interdisciplinariteit sluit aan bij alle bacheloropleidingen behalve BA Liberal Arts and Sciences. 

Bij deze minor leer je meer over interdisciplinariteit en kun je ook nog van twee andere disciplines proeven, omdat je er ook nog 2 cursussen uit andere vakgebieden bij kan kiezen. Om me voor te bereiden op de beroepspraktijk wilde ik graag leren hoe ik mijn disciplinaire kennis kan gebruiken binnen andere disciplines of hoe ik de kennis die ik heb opgedaan toe kan passen binnen een andere setting.

Anouk Muijsert
Anouk Muijsert

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.