Aarde, klimaat en leven (biogeologie)

Let op! De samenstelling van het minorpakket kan als gevolg van aanpassingen in het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Aardwetenschappen mogelijk wijzigen zowel qua inhoud als qua periode/timeslot.

Je krijgt in deze minor een basisinzicht in de wordingsgeschiedenis van de aarde en de evolutie van het leven (tot op microniveau). Daarbij krijg je grip op de relatie tussen de ontwikkeling van het leven en het systeem aarde. Als je vervolgens de keuze maakt voor vakken op het gebied van de biogeologie, krijg je meer inzicht in de ontwikkeling van het leven en de samenhang daarvan met allerlei processen in en op de aarde. Je kunt ook kiezen voor vakken uit de de sedimentaire geologie. Daarin krijg je meer inzicht in de opbouw van sedimentaire bekkens op verschillende geologische tijdschalen. Je kijkt bijvoorbeeld naar hoe klimaatsveranderingen zijn vastgelegd in gesteenten.

Inschrijven

Meer informatie

Vragen over de minor kun je per e-mail stellen aan de studieadviseur Aardwetenschappen via studieadviseur.aw@uu.nl. Heb je praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Mail dan naar studadm.geo@uu.nl.