Wil jij méér uit je studie halen en je talenten optimaal ontwikkelen?

De Universiteit Utrecht biedt honoursprogramma’s aan voor studenten die meer verbreding en verdieping willen en aankunnen naast het reguliere bachelor- of masterprogramma.

Universiteitsbreed of disciplinair?

Je kunt kiezen voor honours binnen je eigen opleiding  of voor universiteitsbrede honoursprogramma's.

Selectie en aanmelding

Voor elk honoursprogramma gelden andere toelatingseisen. Over het algemeen geldt dat je motivatie voor het honoursprogramma van doorslaggevende betekenis is.

Honourscertificaat

Je krijgt een honourscertificaat als je een honoursprogramma hebt afgerond. Hiermee heb je betere kansen op de arbeidsmarkt.

Honourscommunity

Studenten, docenten en alumni vormen binnen het honoursonderwijs samen een honourscommunity, waarin zij elkaar inspireren en stimuleren. Zij staan goed met elkaar in contact en maken gebruik van elkaars kennis en inspiratie. Door de grote internationale instroom heeft de honourscommunity een divers karakter.

Nieuws

9 december 2016
Proefschrift Ada Kool honoursonderwijs Universiteit Utrecht.
9 december 2016
Call for abstracts open for the Honors Education at Research Universities (HERU) National Conference on 24-25 May, 2017 at The Ohio State University.
2 december 2016
Allereerste studenten Honours Programma Bachelor Diergeneeskunde ontvangen Honourscertificaat
14 november 2016
Call for proposals for International Honours Conference on June 8 and 9, 2017 at Windesheim University of Applied Sciences is now open till January 6, 2017.
1 november 2016
Honours oploop over portfolio's

Pagina's

RSS

Heb je zelf een nieuws- of agendabericht dat je graag op de kalender van de honours community terug zou zien? Stuur gerust een e-mail naar de webredactie op honourscommunity@uu.nl! Ook voor vragen en opmerkingen over deze site kun je bij de webredactie terecht.