Zomercursus in Athene, Florence, Rome of Sint Petersburg

In deze zomercursus staan we stil bij stedelijk erfgoed in Athene, Florence, Rome en Sint Petersburg. Stuk voor stuk steden met een zeer rijk en veelzijdig verleden en dito erfgoed. Het gaat om erfgoed in de gebouwde omgeving – onder meer gebouwen, straten(patronen), pleinen en parken  – die is opgebouwd uit (overblijfselen van) verschillende historische lagen.  Wat daarvan als ‘erfgoed’ wordt bestempeld, en door wie, en wat dat dan betekent voor beheer en behoud van dat erfgoed, is onderwerp van voortdurende discussie en heroriëntatie.

Het rijke en veelzijdige erfgoed van deze steden stelt verschillende uitdagingen. Denk aan verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan de spanningen tussen enerzijds de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving, en anderzijds het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen. Of aan technische vraagstukken van de conservering en het behoud van erfgoed. Of aan het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijk erfgoed. Dit zijn mogelijke onderwerpen voor onderzoek.

Voor wie?

Deze zomercursus is toegankelijk voor honoursstudenten en studenten die niet deelnemen aan een honoursprogramma, maar wel gemotiveerd zijn en bovendien goed scoren in hun studie. Het betreft een interdisciplinaire en interuniversitaire cursus voor studenten van alle studierichtingen. In teams ga je aan de slag met een concreet vraagstuk gekoppeld aan de stad waar jij in de zomer onderzoek gaat doen. We houden zoveel mogelijk rekening met ieders voorkeur maar uiteindelijk is voor iedere stad de groepsgrootte afhankelijk van de capaciteit aldaar. De voertaal van dit in Nederland gecoördineerde project is Nederlands. We vragen betrokkenheid en participatie en aanwezigheid op de geplande data.

Data en buitenlandverblijf

We starten in juli met een intensieve week in Utrecht waar je kennis maakt met Europees stedelijk erfgoed en de daarbij horende hedendaagse uitdagingen. Ook maak je kennis met de vertegenwoordigers van de NWIB’s en de docenten en onderzoekers van verschillende universiteiten die zich met dit thema bezighouden. In deze startweek worden de onderzoeksgroepen gevormd en ontwikkelen de deelnemers samen hun onderzoekplannen voor het veldwerk in het buitenland. In juli of september, afhankelijk van het NWIB waar je terechtkomt, ga je aan de slag met het onderzoeksproject. Je bezoekt erfgoedplaatsen, neemt interviews af en doet verder onderzoek dat resulteert in een paper. Je wordt hierbij gecoacht door een medewerker van het NWIB en op afstand door iemand in Nederland. In november presenteer je je bevindingen tijdens een slotbijeenkomst in Utrecht.

Het programma vraagt een tijdsinvestering van 210 uur (7,5 EC). Het is afhankelijk van de universiteit waar je studeert of je de behaalde credits kunt gebruiken voor je reguliere studie of honoursprogramma. We raden je aan om hiervoor contact op te nemen met de contactpersoon van jouw universiteit.

We gaan er van uit dat je aanwezig bent op de volgende momenten:

  • intensieve startweek in juli
  • veldwerk-weken in het buitenland in juli of augustus (afhankelijk van het instituut waar je onderzoek gaat doen)
  • slotdag in november, waarbij iedereen zijn of haar onderzoek presenteert

Kosten deelname

Deze zomerschool wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende Nederlandse universiteiten en de NWIB’s in Rome, Sint Petersburg, Athene en Florence. De NWIB’s verzorgen de accommodatie tijdens het buitenlandverblijf. Reiskosten in Nederland en naar en in het buitenland en kosten voor eten en drinken komen voor rekening van de student.