Aanmelding 2019

Aanmelden voor zomer 2019 kan vanaf voorjaar 2019

Procedure

De eerste werving verloopt via de eigen universiteit (zie contactpersonen coördinatie). Deze neemt de aanmeldingen in behandeling en zet deze door aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens nodigt de UU kandidaten uit voor een gesprek. Op basis van deze gesprekken vindt de definitieve selectie plaats.

Meld je aan door de volgende documenten samengevoegd in één PDF te sturen aan de contactpersoon van jouw universiteit:

  • Motivatiebrief
  • CV met digitale pasfoto
  • Cijferlijst

Wie kan zich aanmelden?

  • Je bent BA-2- of BA-3-student aan de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht of University College Roosevelt;
  • Je bent gemotiveerd en bereid tijd en energie in dit project te steken;
  • Je volgt een honoursprogramma aan een van de deelnemende instellingen of je bent geen honoursstudent, maar wel zeer gemotiveerd en goed presterend;
  • Je werkt graag samen met studenten van andere disciplines;
  • Je bent aanwezig bij de alle programmaonderdelen.​

Contactpersonen coördinatie werving per universiteit

Radboud Universiteit
Radboud Honours Academy
dr. Floor Binkhorst, F.Binkhorst@ru.nl

Universiteit Leiden
Honours Academy
Jennifer Schijf MSc, classes@ha.leidenuniv.nl

Universiteit van Amsterdam
Academische Zaken
dr. Brigitte Widdershoven, B.E.M.Widdershoven@uva.nl

Universiteit Utrecht
UU Honours College
dr. Charlotte Brand, c.j.m.brand@uu.nl

University College Roosevelt
dr. Helle Hochscheid, h.hochscheid@ucr.nl

Vrije Universiteit
VU Honoursprogramma
Caroline Holleman, c.holleman@vu.nl

Organisatie algemeen

Organisatie NWIB-zomercursus: UU Honours College: prof. dr. Michael Burke en dr. Charlotte Brand: honourscollege@uu.nl
Coördinatie startweek en slotdag Utrecht, begeleiding studenten vanuit Nederland: prof. dr. Rob van der Vaart