Opzet van het programma

Programma 2022

Het programma start begin juli in Utrecht. Vooraf heb je je ingelezen in de literatuur die je door de organisatie krijgt aangereikt. In Utrecht maak je verder kennis met Europees stedelijk erfgoed en de daarbij horende hedendaagse uitdagingen. Er zijn interactieve lezingen door docenten van de betrokken universiteiten en workshops over stedelijk erfgoed vanuit zeer verschillende perspectieven: geografisch/ planologisch, politiek-filosofisch, toerisme-studies en historisch. Ook leer je meer over samenwerken in een interdisciplinaire groep, het opzetten van een goede onderzoeksvraag en diverse onderzoeksmethodieken. In deze dagen ontwikkel je samen met je team een eerste onderzoeksvraag en werk je de plannen uit voor de veldwerken. Deze informatie verstuur je aan je begeleider van het desbetreffende NWIB.

Op 4, 5 en 6 juli ontmoet je je begeleider van jouw NWIB in Utrecht en werk je samen met je team aan de voorbereiding van het onderzoek om zo goed beslagen ten ijs te komen in Athene of Rome.  

Van 18 tot 29 juli, ga je met je team daadwerkelijk aan de slag met het veldwerk voor je onderzoeksproject. Je bezoekt erfgoedplaatsen, neemt interviews af en doet verder onderzoek dat resulteert in een eindrapport. Je wordt hierbij begeleid door een van de begeleiders van het desbetreffende NWIB.  Alle eindrapporten worden in het Nederlands opgeleverd.

In september is er een slotbijeenkomst in Utrecht waar je als groep je bevindingen presenteert.

Tijdsinvestering

Het programma vraagt een tijdsinvestering van 210 uur (7,5 EC). 

Vereisten

We vragen betrokkenheid en participatie van iedere student. Aanwezigheid op vaststaande data is een voorwaarde om de cursus met succes af te kunnen sluiten. Dit zijn de startdagen op 4, 5 en 6 juni in Utrecht, de veldwerkweken in het buitenland in juli en augustus en de slotdag in september in Utrecht.