Programma

Het programma start op 28 en 29 mei 2020 in Utrecht. Vooraf heb je je ingelezen in de literatuur die je door de organisatie krijgt aangereikt. In Utrecht maak je verder kennis met Europees stedelijk erfgoed en de daarbij horende hedendaagse uitdagingen. Er zijn interactieve lezingen door docenten van de betrokken universiteiten en workshops over stedelijk erfgoed vanuit zeer verschillende perspectieven: geografisch/ planologisch, politiek-filosofisch, toerisme-studies en historisch. Ook leer je meer over samenwerken in een interdisciplinaire groep, het opzetten van een goede onderzoeksvraag en diverse onderzoeksmethodieken. In deze dagen ontwikkel je samen met je team een eerste onderzoeksvraag en werk je de plannen uit voor de veldwerken. Deze informatie verstuur je aan je begeleider van het desbetreffende NWIB.

Op 9 juni 2020 ontmoet je je begeleider van jouw NWIB in Utrecht en werk je samen met je team aan de voorbereiding van het onderzoek om zo goed beslagen ten ijs te komen in Athene, Florence of Sint Petersburg.  

In juni en juli, afhankelijk van de stad, ga je met je team daadwerkelijk aan de slag met het veldwerk voor je onderzoeksproject. Je bezoekt erfgoedplaatsen, neemt interviews af en doet verder onderzoek dat resulteert in een eindrapport. Je wordt hierbij begeleid door een van de begeleiders van het desbetreffende NWIB.  Alle eindrapporten worden in het Nederlands opgeleverd, met uitzondering van de groep die onderzoek doet in Sint Petersburg en het rapport in het Engels schrijft.

  • Sint Petersburg (NIP): 22 juni t/m 5 juli 2020
  • Florence (NIKI): 26 juni t/m 10 juli 2020
  • Athene (NIA): 11 t/m 25 juli 2020

Op 10 september 2020 is er een slotbijeenkomst in Utrecht waar je als groep je bevindingen presenteert.

Tijdsinvestering

Het programma vraagt een tijdsinvestering van 210 uur (7,5 EC). Het is afhankelijk van de universiteit waar je studeert of je de behaalde credits kunt gebruiken voor je reguliere studie of honoursprogramma. We raden je aan om hiervoor contact op te nemen met de contactpersoon van jouw universiteit (zie contactpagina).

Vereisten

We vragen betrokkenheid en participatie van iedere student. Aanwezigheid op vaststaande data is een voorwaarde om de cursus met succes af te kunnen sluiten. Dit zijn de startdagen in mei en juni in Utrecht, de veldwerkweken in het buitenland in juni en juli en de slotdag in september in Utrecht.

De programmaleiding is zich bewust van ontwikkelingen rondom het coronavirus. De landelijke ontwikkelingen en adviezen worden hierin gevolgd. Studenten worden hiervan, indien van toepassing, op de hoogte gebracht.