De aanmelding 2019 is gesloten

De eerste werving verloopt via de contactpersonen van je eigen universiteit (zie contactpagina). Deze neemt je aanmelding in behandeling en stuurt deze door naar de Universiteit Utrecht. Vervolgens nodigt de UU kandidaten uit voor een gesprek. Op basis van deze gesprekken vindt de definitieve selectie plaats.

Bij je aanmelding stuur je de volgende documenten, samengevoegd in één PDF, mee:

  • Motivatiebrief
  • CV met digitale pasfoto
  • Cijferlijst
  • Geef je top-3 door van NWIB’s (dit geeft geen garantie dat je hier ook geplaatst wordt)

Studenten van andere universiteiten sturen de gevraagde documenten naar de contactpersoon van hun eigen universiteit (zie contactpagina).

 Deadline

 Je kunt je inschrijven tot en met 12 juni 2019. De matchingsgesprekken worden gevoerd tussen 13 en 21 juni in Utrecht.

Wie kan zich aanmelden

  • Je bent BA-2- of BA-3-student aan de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, University College Utrecht of University College Roosevelt;
  • Je bent gemotiveerd en bereid tijd en energie in dit project te steken; 
  • Je volgt een honoursprogramma aan een van de deelnemende instellingen of je bent geen honoursstudent, maar wel zeer gemotiveerd;
  • Je werkt graag samen met studenten van andere disciplines;
  • Je bent aanwezig bij alle programmaonderdelen.

Kosten

Deze zomerschool wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende Nederlandse universiteiten en de NWIB’s in Rome, Sint Petersburg, Athene en Florence. De NWIB’s verzorgen de accommodatie tijdens het buitenlandverblijf. Reiskosten in Nederland en naar en in het buitenland en kosten voor eten en drinken komen voor eigen rekening.