Aanmelden studenten UU

Studenten van de Universiteit Utrecht vullen het aanmeldformulier in. Bij je aanmelding stuur je de volgende documenten, samengevoegd in één PDF, mee:

  • Motivatiebrief
  • CV met digitale pasfoto
  • Cijferlijst
  • Geef je top-3 door van NWIB’s (dit geeft geen garantie dat je hier ook geplaatst wordt)

Aanmelden studenten andere universiteiten en UCR

De eerste werving verloopt via de contactpersoon van je eigen universiteit. Deze neemt jouw aanmelding in behandeling en zet deze bij akkoord door aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens nodigt de UU kandidaten uit voor een gesprek in Utrecht. Op basis van deze gesprekken vindt de definitieve selectie plaats.

 Deadline en gesprekken

 Je kunt je inschrijven tot en met 12 april 2020. De selectiegesprekken worden gevoerd op 8, 11 en 12 mei 2020 in Utrecht. Naar verwachting ontvang je in week 17 bericht of je hiervoor wordt uitgenodigd.

Wie kan zich aanmelden

  • Je bent BA-2- of BA-3-student aan de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, University College Utrecht of University College Roosevelt;
  • Je bent gemotiveerd en bereid tijd en energie in dit project te steken; 
  • Je volgt een honoursprogramma aan een van de deelnemende instellingen of je bent geen honoursstudent, maar wel zeer gemotiveerd;
  • Je werkt graag samen met studenten van andere disciplines;
  • Je bent aanwezig bij alle programmaonderdelen.

Kosten

Deze zomerschool wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende Nederlandse universiteiten en de NWIB’s in Sint Petersburg, Athene en Florence. De NWIB’s verzorgen de accommodatie tijdens het buitenlandverblijf. Reiskosten in Nederland en naar en in het buitenland en kosten voor eten en drinken komen voor eigen rekening.