Gedurende een jaar volg je drie seminars die elk bestaan uit 4 bijeenkomsten. Voorafgaand aan de start van een studieperiode kies je welke seminar je wilt volgen. De GHIS-coördinator maakt de indeling van de studenten per seminar. Onderwerpen die in de seminars van afgelopen jaar voorbij kwamen waren: ‘The societal impact of antibiotic resistance’ en ‘Public Order and Security’. Na afloop van de drie seminars organiseren alle GHIS-studenten een gezamenlijke bijeenkomst waarin je met elkaar deelt wat je tijdens eerdere seminars geleerd hebt.

Kick-off

Op zaterdag 29 september 2018 is er een kick-off dag voor alle geselecteerde studenten van het programma. Op deze dag leren de studenten en de programmaleiders elkaar tijdens een gevarieerd programma op een ontspannen manier kennen.

Start programma

Het programma start begin oktober 2018.

Details

Alle bijeenkomsten vinden plaats in tijdslot E (maandag-donderdag 19:15-22:00).

De colleges zijn in het Engels.

De GHIS-cursus bestaat uit 7,5 ECTS.

Het is een extracurriculaire cursus. Er is geen cursusgeld aan verbonden.

Bezoek buitenlandse universiteit

Ieder jaar staat een bezoek aan een buitenlandse universiteit op het programma. In 2018 was dit de universiteit van Heidelberg.

honourscollege_ghis_heidelberg