Je kunt je hier aanmelden voor GHIS 2020 - 2021. De aanmelding is open t/m 6 september 2020.

Bij het aanmeldformulier stuur je mee (kijk voor verdere uitleg op het formulier):

  • Motivatiebrief (why do you want to participate and what can you contribute from your own background?)
  • Cijferlijst bachelorprogramma
  • CV

Selectiegesprekken

De selectiegesprekkken zijn tussen 7 en 16 september 2020. Je ontvangt in september per email een bericht of je wordt uitgenodigd voor dit gesprek. Kort na het gesprek ontvang je per email bericht of je bent toegelaten tot het programma.

In verband met de situatie rondom het coronavirus kunnen er wijzigingen in het werving- en selectieproces of in het programma worden doorgevoerd, al naar gelang de situatie daar om vraagt. Op de website vind je de actuele gegevens.