Bij het UU Honours College volg je universiteitsbrede, interdisciplinaire honoursprogramma's naast je reguliere opleiding. De programma's zijn voor alle bachelorstudenten en masterstudenten

Als je je wilt ontwikkelen tot een betrokken en kritische academicus die complexe vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert