Als je je wilt ontwikkelen tot een betrokken en kritische academicus die complexe vraagstukken vanuit meerdere perspectieven benadert

Wat is het UU Honours College?

Het UU Honours College biedt verschillende programma's aan, voor alle studenten van de Universiteit Utrecht. Je krijgt de mogelijkheid je te ontwikkelen tot een betrokken en kritische academicus die in staat is complexe vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen en toe te werken naar hanteerbare oplossingen.

Bachelor

Een verbredend, interdisciplinair honoursprogramma in de bachelor: het Descartes College

Master

Interdisciplinaire honoursprogramma’s in de master: Young Innovators en Graduate Honours Interdisciplinary Seminars.

Onderzoeksstage

Internationale onderzoeksplekken via het programma STREAM, voor studenten die diepgang zoeken in een onderzoeksproject. Hierbij wordt samengewerkt met een groep LERU-onderzoeksuniversiteiten binnen Europa.

Contact

Honourscollege@uu.nl

 

Honours Dean

Michael Burke: m.burke@uu.nl

Honours coördinator

Charlotte Brand, c.j.m.brand@uu.nl

Honours communicatie

Jacqueline Collewijn, j.m.collewijn@uu.nl

Student-assistenten

Richelle Boone, honourscollege@uu.nl

Jolijn Nagelkerke, honourscollege@uu.nl