Wat is het UU Honours College?

Het UU Honours College aan de Universiteit Utrecht biedt één universiteitsbreed honoursprogramma in de bachelor (Descartes College) en twee interdisciplinaire honoursprogramma’s in de master (Young Innovators en Graduate Honours Interdisciplinary Seminars). Ook stelt het Honours College internationale onderzoeksplekken beschikbaar via het programma STREAM, voor studenten die diepgang zoeken in een onderzoeksproject. Hierbij wordt samengewerkt met een groep LERU-onderzoeksuniversiteiten binnen Europa.

Contact
Anne Sluijs (student-assistent): honourscollege@uu.nl
dr. Charlotte Brand (Honours coördinator): c.j.m.brand@uu.nl
prof. dr. Michael Burke (Honours dean): m.burke@uu.nl