Verdiepen of verbreden van je kennis?

Als student van de Universiteit Utrecht kun je kiezen tussen:

* verdiepende honoursprogramma's binnen je eigen faculteit

* interdisciplinaire, faculteitsoverstijgende honoursprogramma's bij het UU Honours College

Elke bacheloropleiding biedt een honoursprogramma aan dat je meestal kunt volgen vanaf het begin van je studie. Maar je kunt ook gedurende het eerste jaar instromen in een honoursprogramma. Op jouw opleidingspagina vind je informatie over het honoursprogramma van je opleiding. Meer informatie over de facultaire honoursprogramma's vind je hier. Algemene informatie vind je op de bachelorkiezerssite.

Wil je honoursonderwijs volgen en over de grenzen van je studie kijken? Dan is Descartes misschien iets voor jou. Descartes is een interdisciplinair honours bachelorprogramma en verschilt vanwege het universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod.

Een aantal masteropleidingen biedt een honoursprogramma aan dat je meestal kunt volgen vanaf het begin van je masteropleiding. Op jouw opleidingspagina vind je informatie over het honoursprogramma van je opleiding. Meer informatie over de facultaire honoursprogramma's vind je hier. Algemene informatie vind je op de masterkiezerssite.

Speciaal voor masterstudenten met innovatief potentieel is er het interdisciplinaire Young Innovators programma. Dit honoursprogramma van 15 EC kun je samen met ieder masterprogramma van Universiteit Utrecht volgen.

Voor masterstudenten die op zoek zijn naar een intellectuele uitdaging, is er het extracurriculaire, universiteitsbrede honoursprogramma Graduate Honours Interdisciplinary Seminars (GHIS). In discussie met wetenschappers en medestudenten leer je interdisciplinair onderzoek te begrijpen en uit te voeren. De seminars zijn te volgen naast elke masteropleiding van de Universiteit Utrecht.

Het Leiderschapsprogramma is een nieuw interdisciplinair, faculteitsoverstijgend master honoursprogramma. In het programma leer je wat jou tot een goede leider maakt en leer je verschillende leiderschapsstijlen kennen.

In STREAM, you can visit one of the LERU partners and become involved fulltime in one of their research projects for anywhere from one month to a full semester. You can use this experience as part of your honours programme

Interdisciplinaire en interuniversitaire zomercursus in samenwerking met de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB’s). Veldwerkweken in Athene, Florence, Rome of Sint Petersburg.