Als honoursstudent word je uitgedaagd om over de grenzen van je vakgebied te kijken, je doet internationale ervaring op en sluit je bachelor af met een honoursthesis. Je maakt deel uit van een hechte community van studenten en docenten. De activiteiten van het honoursprogramma zijn kleinschalig en interactief, veelal via individuele contacten met docenten. Je volgt extra verdiepende werkgroepen en neemt deel aan excursies, projecten, reizen, publicaties, seminars en studiedagen.

Hieronder vind je de mogelijkheden die er zijn om honoursonderwijs binnen je eigen faculteit te volgen. Er bestaan ook faculteitsoverstijgende honoursprogramma's.

Honours in de bachelor

De Universiteit Utrecht biedt binnen elke bacheloropleiding een honoursprogramma aan. Om in aanmerking te komen voor het honourscertificaat, doe je minimaal een kwart van je bachelor op honoursniveau, voor een deel binnen je major en voor een deel daarbuiten.

Specifieke honoursprogramma's

Wil je meer informatie over UU bacheloropleidingen? Ga dan naar de UU bachelors website.

Honours in de master

De Universiteit Utrecht biedt verschillende honoursprogramma's aan voor masterstudenten:

Wil je meer informatie over UU masteropleidingen? Ga dan naar de UU masters website.