Benieuwd of het Descartes College wat voor jou is? We zetten de belangrijkste kenmerken van het programma voor je op een rij:

  • Descartes College duurt 2 jaar en start in september
  • Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je bachelor
  • Je volgt het Descartes College naast je reguliere studie
  • 15 EC per jaar (7,5 EC per cursus)
  • Het onderwijs is in de avonduren (maandagavond of dinsdagavond)
  • Je krijgt een honourscertificaat na afronding
  • Je bent onderdeel van onze honourscommunity: we eten regelmatig met elkaar en maken buitenlandreizen
  • Er zijn geen kosten aan het programma verbonden, behalve (beperkte) eigen bijdrages voor de reizen en uitjes

Als student van het Descartes College volg je vier cursussen van elk 7.5 EC verspreid over twee jaar. 

Jaar 1:

Jaar 2:

De cursussen bestaan uit collegebijeenkomsten, een opdracht gerelateerd aan het thema, reflectie en feedback. Je krijgt colleges van sprekers van verschillende universiteiten en instellingen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals leren schrijven en debatteren. Hierbij kun je denken aan discussies, debatten, rollenspellen of andere interactieve uitwisselingsvormen. Elke bijeenkomst heeft voorbereidende literatuur en een literatuuropdracht. Bij elke cursus hoort een opdracht die uitmondt in een schriftelijk verslag, essay, Podcast of andere vorm. 

 

De colleges vinden plaats in de avonduren. Of dit op maandag of dinsdag is hangt af van het startjaar van jouw programma.

Per cohort wisselt deze avond. De groep die in de even jaren start (2020,2022,2024) komt bijeen op de maandagen. Voor de groep die in de oneven jaren start (2021,2023) vinden de colleges plaats op dinsdagen.
De avond blijft voor de gehele duur van het programma gelijk. Als je cursus 1 en 2 op dinsdagavond volgt, dan heb je cursus 3 en 4 in het volgende jaar automatisch ook op de dinsdagavond. Hetzelfde geldt voor de maandagavonden. 

De ervaring heeft geleerd dat de deelnemers aan het Descartes College uitgroeien tot een bijzondere gemeenschap, onder andere door de wekelijkse nazit met pizza na de bijeenkomsten. Je zult je vertrouwder voelen in de groep en sneller deelnemen aan discussies als je je medestudenten goed kent. Bovendien is het leuk, interessant en leerzaam om ook buiten de colleges te horen waar studenten van andere disciplines zich mee bezighouden, of hoe zij over bepaalde onderwerpen denken.

Het Descartes College stimuleert internationalisering. Zo is er een uitwisseling met het zusterprogramma aan de Universiteit Gent en organiseren studenten in cursus 4 zelf een studiereis naar een buitenlandse universiteitsstad. Ook een half jaar studeren in het buitenland is mogelijk. Je maakt dan een vervangende opdracht die aansluit bij zowel je buitenlandervaring als het Descartes College.