Details

 • Descartes College volg je in het tweede en derde jaar van je bacheloropleiding, naast je reguliere studie
 • Onderwijs is in de avonduren (dinsdag- of woensdagavond)
 • 15 EC per jaar (7,5 EC per cursus)
 • Je krijgt een honourscertificaat na afronding
 • Je bent onderdeel van onze honourscommunity: we eten regelmatig met elkaar en maken buitenlandreizen
Cursusaanbod Descartes College 2019-2020
Jaar 2, blok 1 en 2 (dinsdagavond)

DESB12001
cursus 1. Een waaier aan wetenschappen
Honoursniveau
7,5 EC

Jaar 2, blok 3 en 4 (dinsdagavond)

DESB11002
cursus 2. Wetenschap in maatschappelijke context
Honoursniveau
7,5 EC

Jaar 3, blok 1 en 2 (woensdagavond)

DESB11003
cursus 3. Humaniteit: van robotica tot genetica
Honoursniveau
7,5 EC

Jaar 3, blok 3 en 4 (woensdagavond)

DESB11004
cursus 4. De eenentwintigste eeuw
Honoursniveau
7,5 EC

Toelichting

Je volgt de cursussen in je tweede en derde jaar. Als je het hele cursusaanbod doorloopt, dan volg je in je tweede jaar cursus 1 en 2 en in je derde jaar cursus 3 en 4. Als je cursus 1 en 2 op dinsdagavond volgt, dan heb je cursus 3 en 4 in het volgende jaar automatisch ook op de dinsdagavond. Hetzelfde geldt voor de woensdagavonden. 

Doel

In iedere cursus wordt vanuit een ander perspectief op de wetenschap gereflecteerd. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van een discipline-overstijgende gesprekscultuur en het trainen van verschillende vaardigheden. Je krijgt de gelegenheid tot informele contacten met medestudenten en docenten, waardoor een hechte groep van academici ontstaat die het belangrijk en leuk vindt om over alle aspecten van wetenschap na te denken.

Cursusonderdelen

De cursusonderdelen bestaan uit:

 • tien discussiecolleges verzorgd door gastsprekers uit alle disciplines
 • twee plenaire debatten
 • te bestuderen literatuur voor elke bijeenkomst
 • één of twee schrijfopdrachten
 • afsluitende borrel na elke bijeenkomst
 • excursies naar musea en buitenlandse universiteiten

Internationalisering

Het Descartes College stimuleert internationalisering. Zo is er een uitwisseling met het zusterprogramma aan de Universiteit Gent en organiseren studenten zelf een studiereis (in cursus 4). Ook een half jaar studeren in het buitenland is mogelijk. Je maakt dan een vervangende opdracht die aansluit bij zowel je buitenlandervaring als het Descartes College.