Cursusaanbod Descartes College 2018-2019
Blok 1 en 2 (woensdagavond)

DESB12001
1. Een waaier aan wetenschappen
Honoursniveau
7,5 EC

Blok 3 en 4 (woensdagavond)

DESB11002
2. Wetenschap in maatschappelijke context
Honoursniveau
7,5 EC

Blok 1 en 2 (dinsdagavond)

DESB11003
3. Humaniteit: van robotica tot genetica
Honoursniveau
7,5 EC

Blok 3 en 4 (dinsdagavond)

DESB11004
4. De eenentwintigste eeuw
Honoursniveau
7,5 EC

Toelichting

Je volgt de cursussen in je tweede en derde jaar. Als je het hele cursusaanbod doorloopt, dan volg je in je tweede jaar cursus 1 en 2 en in je derde jaar cursus 3 en 4. Als je cursus 1 en 2 op dinsdagavond volgt, dan heb je cursus 3 en 4 in het volgende jaar automatisch ook op de dinsdagavond. Hetzelfde geldt voor de woensdagavonden. 

Doel

In iedere cursus wordt vanuit een ander perspectief op de wetenschap gereflecteerd. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van een discipline-overstijgende gesprekscultuur en het trainen van verschillende vaardigheden. Je krijgt de gelegenheid tot informele contacten met medestudenten en docenten, waardoor een hechte groep van academici ontstaat die het belangrijk en leuk vindt om over alle aspecten van wetenschap na te denken.

Cursusonderdelen

De cursusonderdelen bestaan uit:

 • tien discussiecolleges verzorgd door gastsprekers uit alle disciplines
 • twee plenaire debatten
 • te bestuderen literatuur voor elke bijeenkomst
 • één of twee schrijfopdrachten
 • afsluitende borrel na elke bijeenkomst
 • excursies naar musea en buitenlandse universiteiten

Internationalisering

Het Descartes College stimuleert internationalisering. Zo is er een uitwisseling met het zusterprogramma aan de Universiteit Gent en organiseren studenten zelf een studiereis (in cursus 4). Ook een half jaar studeren in het buitenland is mogelijk. Je maakt dan een vervangende opdracht die aansluit bij zowel je buitenlandervaring als het Descartes College.    

Programmaleiders

De programmaleiding van het Descartes College bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar Nederlandse literatuur van de middeleeuwen, oud-president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
 • Prof. dr. Hans van Himbergen, hoogleraar Theoretische natuurkunde, oud-dean van het University College Utrecht.
 • Prof. dr. Marjanne Everts, hoogleraar Veterinaire fysiologie.
 • Dr. Annemarie Kalis, universitair docent bij het Ethiek Instituut / Departement Filosofie en Religiewetenschap, lid van de Utrecht Young Academy. 
 • Prof. dr. Bert Weckhuysen, Hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse​, programmaleider vanaf 1 juli 2019

De programmaleiding wordt ondersteund door drs. Herma Bijl (coördinator), Eline de Groot en Amber Striekwold.